Pająki w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie

27 listopada 2021 r. w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna projektu „Pająk kurpiowski – warsztaty rękodzieła ludowego”.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się od maja do listopada, podczas cotygodniowych spotkań nasz „mistrz tradycji” – Halina Witkowska – przekazywała wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z powstawaniem tradycyjnych ozdób z papieru oraz materiałów naturalnych – takich jak pająk kurpiowski, kierce, kwiaty bibułowe oraz ozdoby choinkowe.

Uczestniczki zajęć w trakcie trwania warsztatów wykonały kierce, ozdoby choinkowe oraz kwiaty bibułowe, głównym efektem wielomiesięcznych spotkań był wspólnie wykonany pająk kurpiowski – promienisty, który został zwieszony w dużej izbie Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty, połączone z wręczeniem certyfikatów ukończenia zajęć.

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.