Przegląd Twórczości Ludowej w Krasnymstawie

Krasnostawski Dom Kultury corocznie organizuje „Przeglądu Twórczości Ludowej”, który w 2019 roku odbył się 23 października w Sali Konferencyjnej KDK. Na program wydarzenia złożyły się: rozstrzygnięcie Konkursu na Sztukę Ludową, rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”, otwarcie wystawy, a także promocja dwóch wydawnictw: Folderu Pokonkursowego oraz Katalogu Twórców Ludowych i Rękodzielników. Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Jarzębina.

Celem przeglądu jest popularyzacja poezji i wytworów sztuki ludowej, dokumentacja zjawisk zachodzących we współczesnej sztuce ludowej oraz integracja środowiska artystycznego. Do konkursów stanowiących jego zasadniczą część, zgłoszono kilkadziesiąt prac wykonanych przez twórców działających na terenie Lubelszczyzny w takich kategoriach jak: poezja, malarstwo, rzeźba, kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza. Wyboru najciekawszych prac dokonuje profesjonalne jury. Podziwiać je można podczas wystawy pokonkursowej w Galerii KDK, jak również w bezpłatnym folderze podsumowującym Przegląd.

Fotografie: Paweł Onochin