Jan Adamowski – Polskie pieśni pogrzebowe

Przedstawiamy Państwu tekst autorstwa prof. Jana Adamowskiego o polskich pieśni pogrzebowych, publikowany przed laty w kwartalniku Twórczość Ludowa.

Obrzęd pogrzebowy wykształcił różnorodne ga­tunki słowno-muzycznych tekstów, które w swoisty dla siebie sposób przedstawiają sytuację śmierci, opisują ją i interpretują. Ze względu na pochodze­nie, czas i miejsce wykonania, sposób wykonania, zawartość tematyczną itp., wyróżnić można cztery podstawowe grupy tego typu tekstów…

Czytaj więcej: Jan Adamowski – Polskie pieśni pogrzebowe