Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość

Jakie są ślady „spotkań” różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś także mają miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? Nabór do programu edukacyjnego dla nauczycielek i nauczycieli z całej Polski rozpoczęty! Brama Poznania zaprasza do zgłaszania udziału w jednej z dwóch edycji (17-19.11 lub 24-26.11).

Druga edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbędzie się pod hasłem: wielokulturowość. Zjawisko wielokulturowych relacji jest silnie zakorzenione w historii naszego kraju, tym razem jednak organizatorom zależy przede wszystkim, aby zwrócić uwagę na lokalne wymiary relacji międzykulturowych. Chcielibyśmy zachęcić szkoły do zbadania, czy w ich regionie, mieście, miasteczku, wsi były lub są obecne doświadczenia wielokulturowe. Jakie są ślady „spotkań” różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś także mają miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? To pytania, na które odpowiedzią będą projekty edukacyjne zrealizowane w szkołach.

Podczas wykładów przybliżymy uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie wielokulturowości. Natomiast podczas praktycznych warsztatów nauczyciele i nauczycielki poznają dwie metody dydaktyczne, które będą mogli wykorzystać przy przeprowadzaniu własnego projektu w szkole.

Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Kogo zapraszamy

Do udziału w drugiej edycji programu zapraszamy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy po zakończeniu części szkoleniowej odbywającej się w Bramie Poznania zorganizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metod dydaktycznych: lapbook oraz etnografii performatywnej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje podstawowe

Terminy:

Edycja 1 (17-19.11.2016 r.)
Edycja 2 (24-26.11.2016 r.)
Odpłatność: 100 zł brutto /os.

Miejsce szkolenia:
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Jak się zgłosić – krok po kroku

1. Zapoznaj się z regulaminem i programem zamieszczonymi poniżej.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej (Uwaga! Wypełnia nauczyciel/ka oraz dyrekcja szkoły).
3. Zeskanuj wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres e-mail:anna.mieszala@trakt.poznan.pl
4. Otrzymasz e-mail zwrotny z informacją o sposobie płatności oraz linkiem do dodatkowej rejestracji na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (w celu otrzymania odpowiedniego zaświadczenia po szkoleniu).
5. Po wpłynięciu płatności na konto organizatora otrzymasz e-mail potwierdzający udział w programie oraz informacje praktyczne.

Szczegóły na www.bramapoznania.pl

Źródło: Brama Poznania