„Dzieciątko z Janšojc” czyli serbołużycki odpowiednik Mikołaja

Dzieciątko z Janšojc to dawny, mało znany zwyczaj ludowy praktykowany na Dolnych i Górnych Łużycach. Janšojski bog na początku grudnia odwiedza domowników, w milczeniu obdarowując ich prezentami. Zapraszamy do lektury tekstu autorstwa Justyny Michniuk.

„Dzieciątko z Janšojc” czyli serbołużycki odpowiednik Mikołaja