Melodie ludowe od Ostrowa. Wydano archiwalny zbiór melodii Franciszka Muchy

„Melodie ludowe od Ostrowa” to zbiór melodii z kilku wsi z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, które zebrał i opracował w latach 30. i 60. XX wieku Franciszek Mucha – pedagog i regionalista. Materiał, który przez wiele lat znajdował się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu został wydany przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

Niemal pół wieku temu dr Franciszek Mucha, dyrektor Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim, przekazał Katedrze Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rękopis z pieśniami ludowymi. Była to teczka zawierająca kilkadziesiąt kart wypełnionych tekstami słownymi i towarzyszącymi im melodiami.

Rękopis zawiera 60 pieśni ludowych z okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Są to w przeważającej  większości zapisy terenowe dokonane w latach 1934-1936 i 1959-1960 zarówno przez Franciszka Muchę jak tez kilku innych nauczycieli i społeczników.

W tym roku dzięki inicjatywie kaliskiego Muzeum w ramach projektu „Melodie od Ostrowa” dofinansowanego przez MKiDN z Programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2019” materiał ten został opracowany i po raz pierwszy w całości wydany.

W ramach projektu przeprowadzono kwerendy etnograficzne i muzykologiczne, dotyczące melodii i pieśni oraz etnograficzne badania terenowe we wsiach, w których zostały spisane.

Publikacja pod redakcją Sylwii Kucharskiej oprócz melodii i pieśni zawiera również komentarz dotyczący etnomuzykologicznego, etnograficznego i współczesnego kontekstu ich funkcjonowania. Jak informują autorzy książka przeznaczona jest głównie dla kapel, śpiewaków, zespołów i nauczycieli muzyki.

Promocja wydawnictwa odbyła się 23 listopada, w sali UAM w Kaliszu. Podczas spotkania wybrane pieśni z zapomnianej przez lata teczki wykonała Kapela z Kociny.

Zawartość wydawnictwa:

Sylwia Kucharska, Kultura tradycyjna w naszym muzeum

Anna Weronika Brzezińska, Tradycyjna kultura muzyczna z okolic Ostrowa Wielkopolskiego

Gabriela Gacek, Pieśni z rękopisu dr. Franciszka Muchy okiem muzykologa

Piotr Kulka, Układy choreologiczne do pieśni

Melodie ludowe od Ostrowa (słowa, nuty)

* * *

Melodie ludowe od Ostrowa, pod redakcją Sylwii Kucharskiej
Wydawca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Stron: 128
Rok wydania 2019
ISBN 978-83-88042-49-2