Zdzisław Marczuk laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023

Zdzisław Marczuk, muzykant i artysta ludowy z Zakalinek znalazł się się w gronie tegorocznych laureatów Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystej gali w Arkadach Kubickiego prof. Piotr Gliński odznaczył twórców, animatorów oraz ludzi kultury, których działalność w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju, upowszechniania, jak również ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Nagrody zostały przyznane w kategoriach: literatura, teatr, film, kultura cyfrowa, sztuki wizualne, twórczość ludowa, upowszechnianie kultury, taniec, muzyka, edukacja artystyczna, restytucja utraconych dzieł sztuki, architektura, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, design, całokształt twórczości oraz mecenas kultury.

Zdzisław Marczuk nagrodę odebrał w kategorii “Twórczość ludowa”. Jest artystą-samoukiem, który mieszka w Zakalinkach w powiecie bialskim. Na skrzypcach gra od 11. roku życia, opanował także do perfekcji grę na harmonii i bębenku. Jest niestrudzonym propagatorem bogactwa ludowych tradycji muzycznych Podlasia oraz nauczycielem i wychowawcą kolejnych pokoleń muzyków tradycyjnych. Występuje zarówno jako solista, a także z kapelą i uczniami. Za swoją twórczość otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Nagrodę im. Oskara Kolberga oraz Nagrodę Polskiego Radia “Muzyka Źródeł”. Jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Laureaci Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023, fot. Danuta Matloch/MKiDN

Ponadto w kategorii „Upowszechnianie kultury” nagrodę otrzymał Janusz Knap – promotor polskiej kultury i sztuki ludowej, prezes i redaktor naczelny Radia Kielce. Jest współorganizatorem konkursu „Jawor – u źródeł kultury”, który w 2022 roku osiągnął status ogólnopolskiego festiwalu, skupiającego w swoich ramach najwybitniejszych twórców rodzimego folkloru. Janusz Knap jest także autorem jedynego w Polsce programu radiowego z muzyką ludową pt. „Folk Radio”. W uznaniu wysiłków nad niezwykle twórczym ubogacaniem polskiego dziedzictwa narodowego został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Laureatem Nagrody im. Tomasza Merty „Między Literaturą a Historią” został Rafał Ziemkiewicz – dziennikarz, publicysta i twórca literatury z gatunku fantastyki. Natomiast za całokształt twórczości uhonorowani zostali: wybitny skrzypek Roman Lasocki oraz ceniony reżyser teatralny, założyciel Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” Włodzimierz Staniewski.

Lista pozostałych nagrodzonych znajduje się na stronie MKiDN.

Podczas gali, którą prowadziła Katarzyna Sanocka oraz minister Piotr Gliński, wystąpił zespół Vołosi.

* * *

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 r. zasłużonym postaciom świata kultury w uznaniu całokształtu ich dorobku zawodowego lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie.

Źródło: www.mkidn.gov.pl

* Zdjęcie główne: Zdzisław Marczuk z uczennicami, fot. Małgorzata Miłkowska / arch. Stowarzyszenia Twórców Ludowych