Nowość wydawnicza: „Kult świętej Barbary w Zagłębiu Dąbrowskim”

Prezentowane opracowanie autorstwa doktora Roberta Garstki, będące wynikiem badań terenowych, jest mocno związane z górniczym materialnym i niematerialnym dziedzictwem Zagłębia Dąbrowskiego (obszar historycznej Małopolski), a ściślej z miastami: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Wojkowice, Siewierz, Sławków, Zawiercie oraz wiejskimi terenami powiatu będzińskiego. Zgromadzona (autorska) dokumentacja fotograficzna obejmuje ostatnie dwadzieścia lat.

Publikacja albumowa tworzy swoisty katalog zawierający liczne fotografie współczesne i archiwalne, wraz z opisami stanowiącymi uzupełnienie zdjęć pozwalającymi zapoznać się z historią i ciekawostkami omawianego regionu.

Nadrzędnym celem powyższej pracy jest ukazanie przedstawień świętej Barbary – głównie na obrazach, witrażach, sztandarach oraz w rzeźbie. Mnogość wizerunków świadczy wyraźnie o silnym kulcie i szacunku, jakim święta Barbara darzona jest nadal przez czynnych i emerytowanych górników oraz mieszkańców tego regionu. Drugie, lecz nie mniej ważne, założenie wskazuje, iż nie tylko Górny Śląsk może poszczycić się kultem świętej, historią przemysłu wydobywczego, miejscami pamięci oraz całym dorobkiem kulturowym, jaki niesie ze sobą górniczy etos i trud. Wszakże on, nie różni się praktycznie niczym od tego w Zagłębiu Dąbrowskim lub innych regionach Polski.

Autor: Robert Garstka
Wydawca: Instytut im. Wojciecha Korfantego Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Książka do nabycia na stronie www.instytutkorfantego.pl