Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej w PIK

Promocja kultury ludowej i zachowanie tradycyjnego dziedzictwa województwa polskiego. To główne założenia stojące za Wojewódzkim Przeglądem Twórczości Ludowej w PIK, w ramach którego do 20 października twórcy ludowi mogą zgłaszać swoje rękodzieła. Na najlepsze czekają atrakcyjne nagrody.

Wykonane przez siebie można zgłaszać w kategoriach takich jak: garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, zabawka ludowa, łyżkarstwo, wycinanka, bednarstwo, kowalstwo i haft.

Celem przeglądu jest zachęta do podtrzymywania tradycji rękodzieła w lokalnym środowisku. Konkurs stanowi również okazję na promowanie wyjątkowej estetyki i artyzmu wyrobów rękodzielniczych.

Podlaski Instytut Kultury zaprasza do uczestnictwa w konkursie twórców mieszkających w województwie podlaskim, zarówno ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jak i niezrzeszonych.

Szczegółowe informacje na stronie www.pikpodlaskie.pl