Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka – edycja 2023

Wszystkich pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki zapraszamy do wzięcia udziału w 52. Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka. Zestawy prac w dziedzinie prozy i poezji można nadsyłać do 30 września br.

Konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 1972 roku poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi, jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2023 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka” (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się jesienią. Jak co roku wydana będzie również publikacja zawierająca nagrodzone utwory.

Szczegóły oraz regulami na na stronie www.zgstl.pl oraz www.janpocek.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.