Zapraszamy na 24. Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków

5 czerwca 2022 r. w godz. 12.30 – 19.00 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zaprasza na 24. Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Jest to największa doroczna impreza organizowana w parku etnograficznym od 1997 r.

Tego dnia wśród malowniczych zagród Lasowiaków i Rzeszowiaków artyści ludowi i rzemieślnicy organizują pokazy swoich umiejętności i pokazują efekty pracy. Realizują w ten sposób ideę wydarzenia – ocalają od zapomnienia autentyczną twórczość ludową.

W tym roku motywem przewodnim jest wspólne występowanie różnych aspektów wiejskiej kultury: szlacheckiego i chłopskiego – istotnych różnic pomiędzy tymi światami, ale także ścisłych zależności, przenikania i obustronnych inspiracji.

W skansenie twórcy zaprezentują rzemiosła ludowe, które są wyraźnym przykładem przenikania się kultury obecnej w gospodarstwie i w dworze. 

W programie między innymi:

Prezentacje rzemiosł na terenie parku etnograficznego: 

 • garncarstwo i rzeźba ceramiczna
 • bednarstwo
 • kowalstwo
 • zabawkarstwo
 • hafciarstwo ludowe i dworskie
 • koronka klockowa
 • plecionka ze słomy, wikliny i korzenia sosny
 • rzeźbiarstwo
 • malarstwo
 • wycinankarstwo
 • wyrób kwiatów z bibuły oraz pająków ze słomy

Występy na scenie:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – tańce narodowe i rzeszowskie
 • Zespół Obrzędowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej – tańce lasowiackie
 • Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego – widowisko pt. „Ze wsi do baranowskiego zamku”
 • Gawędy – słuchanie opowieści o różnych niesamowitych zdarzeniach z życia wsi i dworu –
  o duchach, strachach i białych damach – w wykonaniu Zofii Wydro i Barbary Sroczyńskiej z Baranowa Sandomierskiego oraz Elżbiety Czachor z Kolbuszowej Górnej
 • Kapela „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej
 • Kapela Łola z Kolbuszowej

Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych.

Kuchnia wiejska – w szkole z Trzebosi oraz kuchnia dworska – w dworze z Brzezin.