Monografia Lachów Sądeckich

W środę 27 kwietnia w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi wydawniczemu, który będzie realizowany wspólnie przez MCK SOKÓŁ oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

W konferencji wzięli udział: Andrzej Zarych – dyrektor MCK SOKÓŁ, Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okregowego w Nowym Sączu, Joanna Hołda – kierownik Działu Etnografii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz etnografowie – prof. dr Jan ŚwięchMaria Brylak-ZałuskaMagdalena Kroh.

Wspólny, wieloletni projekt wydawniczy oraz badawczy będzie poświęcony kulturze grupy etnograficznej Lachów Sądeckich. Efektem podjętych działań będzie wydanie Monografii Lachów Sądeckich, pierwszego tomu popularnonaukowej serii dokumentującej kulturę ludową grup podgórskich Małopolski.

Seria będzie zwieńczeniem wieloletniej działalności obu instytucji w zakresie ochrony i animacji dziedzictwa regionu. Otworzy ją publikacja omawiająca zagadnienia z zakresu materialnej oraz niematerialnej kultury ludowej Lachów Sądeckich, regionu charakterystycznego, o odrębnej, wyrazistej, ekspansywnej kulturze, który obok Krakowiaków i Podhalan odegrał wybitną rolę w kształtowaniu i zachowaniu tradycji wiejskiej Małopolski. Będzie to pierwsze opracowanie kompleksowo ujmujące różnorakie aspekty dziedzictwa kulturowego tej grupy, przygotowane w układzie klasycznej monografii etnograficznej, z uwzględnieniem zagadnień historycznych oraz dotyczących współczesności.

W wydawnictwie zostaną wykorzystane materiały ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Przeprowadzone także zostaną szeroko zakrojone badania terenowe, obejmujące poszczególne subregiony Lachów Sądeckich, oraz kwerendy w krajowych muzeach oraz archiwach. Pozwoli to zgromadzić obszerne materiały terenowe, źródła historyczne, ilustracje i fotografie oraz opracować zabytki architektoniczne
i muzealia. Dodatkowo zaplanowano sesje zdjęciowe dokumentujące współczesne przejawy kultury ludowej. Do monografii dołączona zostanie płyta zawierająca archiwalne nagrania muzyki, tańca oraz gwary Lachów.

Publikacja będzie mieć charakter pracy zbiorowej pod redakcją naukową zespołu specjalistów, w skład którego weszli: prof. dr Jan Święch – etnograf, specjalista  z zakresu historii oraz teorii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, były dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz związane zawodowo przez ponad 40 lat z Sądeckim Parkiem Etnograficznym etnografki – Maria Brylak-Załuska i Magdalena Kroh. Grono autorów zasilą specjaliści z różnych dziedzin, m.in. etnografowie, historycy, kulturoznawcy, dialektolodzy i etnomuzykolodzy.

Zakończenie prac oraz druk dwóch tomów monografii, pierwszego tak obszernego i kompleksowego wydawnictwa poświęconego kulturze Lachów Sądeckich, zaplanowano na rok 2024.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego