Zakopane. Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy

Biuro Promocji Zakopanego ogłasza konkurs na dziecięcy plakat XLII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Jest to okazja do zaprezentowania własnej twórczości, a także zachęta do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą góralską, również sztuką tworzenia plakatu.

Konkurs ma również na celu pogłębianie wiedzy i świadomości na temat wartości swoich korzeni i tożsamości, nabywanie wiedzy dotyczącej bogactwa kultury podhalańskiej, są priorytetami w działalności placówek kultury. Dlatego organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.

1. Cel konkursu:
– zainteresowanie dzieci ważnym wydarzeniem kulturalnym w regionie
– ukłon w stronę historii 42 lat Festiwalu Folkloru
– troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Warunki uczestnictwa:
– format pracy B2/ 50 cm x70 cm
– prace powinny być wykonane w technice:
*malarstwo- farba plakatowa
*rysunek-  kredka, pastele tłuste, dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik (do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami)
UWAGA!!!
W pracach nie umieszczamy żadnych napisów! Stosowne teksty na plakacie zostaną dołożone przez organizatorów konkursu!
– prace należy opatrzyć trwale umocowaną na odwrocie kartą informacyjną(czytelnie wypełnioną drukowanymi literami) wg wzoru:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA(NAUCZYCIELA)
TELEFON DO INSTRUKTORA( NAUCZYCIELA)- SZKOŁY ,PLACÓWKI

4. Konkurs trwa od 12.05.2010 do 28.05.2010 r.

5. Prace prosimy składać w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”, ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, do dnia 28.05.2010, z dopiskiem „Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy”

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia 31.05.2010 w TCKiS „Jutrzenka”. Prace będą oceniane przez przedstawicieli środowisk twórczych: artystów plastyków i grafików oraz przez Dyrektora Biura Promocji Zakopanego.

7.  Organizator przewiduje nagrody: I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia. Zwycięska praca będzie drukowana jako plakat festiwalowy.

8. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych konkursu.

9. O wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród, uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje znajdą się również na stronie www.zakopane.pl

10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 12833 lub e-mailem: jutrzenka@z-ne.com.pl

Organizator konkursu: Biuro Promocji Zakopanego przy współpracy z TCKiS „Jutrzenka”

www.mffzg.pl

TESTTT