XXX Spotkania Cymbalistów – konkurs oraz warsztaty

11 grudnia w Rzeszowie odbędą się XXX Spotkania Cymbalistów. W tym roku po raz pierwszy przeglądowi towarzyszyć będą warsztaty gry na cymbałach. Zgłoszenia do 30 listopada br.

Ze względu na wzrost zainteresowania starym, unikatowym instrumentem jakim są cymbały oraz coraz większe zapotrzebowanie na jego obecność wśród kapel, ważne jest aby umiejętności i zamiłowanie do gry na tym instrumencie zaszczepić szczególnie w młodych ludziach. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie chcąc sprostać tym wymaganiom obok Przeglądu Konkursowego organizuje również Warsztaty Muzyczne.

Na XXX Spotkaniu Cymbalistów zaprezentowany zostanie stan żywej jeszcze tradycji gry na cymbałach oraz jej dokumentacja.

Cymbały przywędrowały do południowo-wschodniej Polski z kręgu karpackiego i zadomowiły się w kapelach naszego regionu.

Wzmocniły harmoniczno – rytmiczną funkcję sekundzisty i basisty oraz wzbogaciły charakterystyczną ornamentację linii melodycznej instrumentu prowadzącego. Dzięki mistrzowskiemu opanowaniu techniki gry, wielu cymbalistów zasłynęło z solowych popisów, nadając melodiom oryginalne brzmienie.

Pierwsze Spotkania Cymbalistów odbyły się w 1981 r., wystąpiło w nim 23 uczestników. Głównym celem organizatorów była prezentacja i dokumentacja aktualnego stanu tradycji gry na cymbałach.

W kolejnych latach odchodzili i pojawiali się nowi kontynuatorzy gry na cymbałach, obecnie jest ich około 26 osób.

Wśród najbardziej doświadczonych należy wymienić: Edwarda Markockiego, Władysława Wojtynę, Stanisława Szajnę, Witolda Gierlickiego, Romana Makarę, Tadeusza Ryfę, Edwarda Stepnia i innych.

Program warszatów muzycznych

10 grudnia

10:00– 13:00- Stanisław Szabat, wykład poświęcony historii i budowie cymbałów
13:00– 14:00- przerwa obiadowa
14:00- 18:00– Stanisław Tadla, zajęcia praktyczne-nauka gry na cymbałach
18:00- 19:00– kolacja i wręczenie zaświadczeń

Program XXX Spotkania Cymbalistów

11 grudnia

9:30- 15:30- Przegląd Konkursowy
15:30- 16:30- przerwa obiadowa
16:30- ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011. Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł od osoby.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie wszystkim uczestnikom warsztatów. Kontakt: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, tel. 17 853 52 57 (w.38).

TESTTT