„Magia chleba naszego powszedniego“ – wystawa w Olsztynku

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku zaprasza na wystawę: "Magia chleba naszego powszedniego". Podczas ekspozycji pokazany zostanie całoroczny cykl zajęć rolniczych oraz domowych, których efektem końcowym jest chleb.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 grudnia br. w Salonie Wystawowym w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficznyw Olsztynku.

Zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć narzędzia, maszyny rolnicze, służące do uprawy ziemi, obróbki ziarna i wypieku chleba.

Wystawa zostanie uzupełniona o współczesne wyroby sztuki ludowej, fotogramy wiatraków i młynów wodnych, piekarni oraz przysłowia ludowe o chlebie

Wystawa składa się z poszczególnych elementów:

1. Projekcji filmu w technologii 3D, rozpoczynająca zwiedzanie.

Film "Jak powstawał chleb" zrealizowano w 2010r., w ramach Programu Operacyjnego – Mecenat w projekcie "Unowocześnianie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku". Film wyświetlany będzie dla grup do 35 osób.

2. Części etnograficznej, związanej z tematyką filmu i rozbudowanej o dodatkową ekspozycję – narzędzia, maszyny rolnicze. Część etnograficzna została podzielona na 3 etapy:

  • Chleb w tradycji ludowej – przedstawione zostanie miejsce chleba w tradycji ludowej,
  • Chleb we współczesnej sztuce ludowej – prezentacja wytworów sztuki ludowej związane tematycznie z produkcją chleba,
  • Chleb nasz współczesny – pokazanie współczesnych elementów zawiązanych z produkcją chleba.

Zaprezentowane zostaną również różne gatunki mąki, chleba oraz sprzęt do jego wyrobu.

Patronat medialny KulturaLudowa.pl

TESTTT