Druga edycja „Szkoły mistrzów tradycji“

Instytut Muzyki i Tańca uruchomił drugą edycję programu „Szkoła mistrzów tradycji“.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” skierowany jest do polskich
instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej muzyki
tradycyjnej oraz do polskich artystów muzyków ludowych i ma na celu
upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu
podczas specjalnie organizowanych warsztatów.

Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej
kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych,
w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Chęć uczestnictwa w programie zgłaszają wspólne organizator
warsztatów i artysta lub grupa artystów muzyków ludowych. IMIT zapewnia
pokrycie kosztów honorariów muzyków prowadzących warsztaty i części
kosztów organizacyjnych związanych z realizacją warsztatów.

Czas realizacji II edycji programu „Szkoła
mistrzów tradycji” obejmuje wydarzenia organizowane w okresie od 15
stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku,
zaś termin wyboru wniosków przeznaczonych do realizacji do 10 stycznia 2012 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.imit.org.pl

TESTTT