„Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie”

„Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne
projektowanie” to wyjątkowe spotkanie praktyków z obszaru etno designu,
przemysłów kreatywnych, prawa autorskiego oraz twórczości ludowej.

Projekt „Patterns of Europe | Wzory
Europy” stanowi punkt wyjścia dla kompleksowego myślenia i działania na
rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w
naszym regionie. Największy nacisk kładzie na prezentację konkretnych
wytworów powstających na tym styku oraz promowanie filozofii myślenia i
metod działania opartych na współpracy międzysektorowej i projektowaniu
twórczym.

Celem projektu „Patterns of Europe |
Wzory Europy” jest wypracowanie takiego modelu współdziałania, który
będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu
zasad funkcjonowania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i
designerów. Chodzi nam zarówno o ochronę materialnego i niematerialnego
dziedzictwa Lubelszczyzny (z naciskiem na zachowanie jego autentycznych
przejawów przy jednoczesnym osadzeniu w kontekście wymogów współczesnego
rynku), jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który,
ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji i zakorzenienia w społecznej i
ekonomicznej strukturze regionu. Jednocześnie, mamy nadzieję, że w
dalszej perspektywie, te “miękkie” efekty przyczynią się do “twardego”
wzrostu przychodów w obydwu sektorach.

Działania w projekcie będą przebiegały
dwutorowo: obszar dyskusji i prezentacji zakłada korzystanie z
najlepszych doświadczeń wypracowanych na całym świecie; obszar edukacji
obejmuje szkolenia i warsztaty skierowane do twórców i projektantów. 

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014, prowadzi: Agnieszka Ławicka

Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014, prowadzi: Piotr Partyka

Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014, prowadzi: Jan Stankiewicz

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014, prowadzi: Piotr Łada

Praca metodą projektu, 15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman

Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014, prowadzi: Agata Etmanowicz

Konferencja „Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie”
6-7 listopada 2014, Warsztaty Kultury w Lublinie

Konferencja dotyczyć będzie łączenia w projektowaniu
tradycji ze współczesnością, dozwolonego i niedozwolonego użytku
w kontekście prawa autorskiego, metod wspierania współpracy
międzysektorowej oraz możliwości wykorzystywania potencjału dziedzictwa
kulturowego przez przedsiębiorców kreatywnych.

Program konferencji:

Szanuję, tylko się inspiruję – prawo autorskie w twórczości
ludowej i etno designie – panel dyskusyjny | 6 listopada 2014,
godz. 13:00 – 15:00

Moderacja: Piotr Łada
Udział biorą: Julia Babińska (adwokat), Marta Wróbel
(firma Folkstar), Anna Staniszewska (Stowarzyszenie Twórców Ludowych),
Karolina Wanda Rutkowska i Jacek Rutkowski (Muzeum Guzików w Łowiczu,
Ogólnopolska Akcja na Rzecz Ochrony Praw Autorskich Twórców Ludowych
„Łapta złodzieja!”)

Kwestia wykorzystywania dzieł twórców
ludowych przez przemysł, reklamę, projektantów, użytkowników internetu,
producentów mebli, biżuterii etc. staje się coraz bardziej powszechnym
problemem, który jest coraz wyraźniej dostrzegany przez środowisko
zajmujące się kulturą tradycyjną.

Debata w gronie ekspertów ma za zadanie
zwrócić uwagę na istniejący i powszechny problem naruszania praw
autorskich twórców ludowych oraz zaprezentować metody jakie pomogą im
chronić wytwory ich pracy i konkretne wzory. Z drugiej strony natomiast,
ma pomóc młodym artystom, projektantom, designerom, ale też instytucjom
czy firmom korzystającym z ich usług w tym, by mogli świadomie
i legalne odwoływać się do dzieł twórców ludowych.

Modele wspierania współpracy międzysektorowej – panel dyskusyjny | 6 listopada 2014, godz. 16:00 – 18:00

Moderacja: Magdalena Krasowska-Igras
Udział biorą: przedstawicielka Ústredie Ľudovej
Umeleckej Výroby (ULUV, Słowacja), Agnieszka Fornalewska (Studio
ceramiki użytkowej Agaf Design), Michał Basiński (Lokalna Organizacja
Turystyczna Roztocze – współpraca z Bogdanem Kossakiem podczas tworzenia
miodnika z Roztocza), Edyta Ołdak (Stowarzyszenie z Siedzibą
w Warszawie, Uwolnić Projekt)

Podczas panelu dyskutować będziemy
na temat takich modeli współpracy międzysektorowej, które przyniosą
wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, przy jednoczesnym
poszanowaniu praw i zasad działania każdej z nich. Zastanowimy się czy
możliwa jest udana współpraca pomiędzy twórcami ludowymi, sektorem
kultury i sztuki, biznesem, środowiskiem akademickim, branżą turystyczną
oraz samorządami? Będziemy też szukać odpowiedzi na pytanie czy bez
specjalnych narzędzi wsparcia jest ona realna i kto powinien wziąć
odpowiedzialność za inicjowanie procesów komunikacji? Zapytamy też,
jakiego rodzaju wsparcia własnej działalności oczekują przedstawiciele
poszczególnych sektorów?

Bajka o dobrej współpracy, czyli
jak udanie łączyć w projektowaniu tradycję ze współczesnością – panel
dyskusyjny | 7 listopada 2014, godz. 10:00 – 12:00

Moderacja: Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn)
Udział biorą: przedstawicielka Ústredie Ľudovej
Umeleckej Výroby (ULUV, Słowacja), Marta Wróbel (firma Folkstar) i Anna
Staniszewska (Stowarzyszenie Twórców Ludowych), Anna Kotowicz –
Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz (Studio projektowe AZE design)

O tym, jak w udany i etyczny sposób
łączyć w projektowaniu tradycję ze współczesnością, jak mądrze
przetwarzać produkty o wiejskim lub ludowym rodowodzie oraz jak budować
pomiędzy nimi długofalowy dialog rozmawiać będziemy z zaproszonymi
gośćmi, którzy wypracowali w tym obszarze własne autorskie metody.

Wspólnie poszukamy także odpowiedzi
na pytanie, co w etno designie daje najciekawsze efekty oraz jak unikać
zarzutów o spłycanie i wypaczanie tradycji.

Dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dla sektora kreatywnego – panel dyskusyjny | 7 listopada 2014, godz. 12:30 – 14:30

Moderacja: Marcin Niewęgłowski (CreativeIndustries.co)
Udział biorą: Magdalena Zych (Muzeum Etnograficzne
w Krakowie), Agnieszka Czop i Joanna Rusin (fabryka dywanów Dywilan SA,
projekt „Dywan Alternatywny”­), Karolina Wanda Rutkowska (projektantka,
Muzeum Guzików w Łowiczu, Ogólnopolska Akcja na Rzecz Ochrony Praw
Autorskich Twórców Ludowych „Łapta złodzieja!”)

Podczas dyskusji udowodnimy,
że świadomość kontekstu i dziedzictwa kulturowego może stanowić źródło
przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorców kreatywnych. Zastanowimy się
nad tym, co w tradycyjnych motywach najbardziej inspiruje projektantów.
Udowodnimy też, że przedmioty codziennego użytku mogą być fascynującą
lekcją kultury, opowiadając ciekawą historię swego pochodzenia.

Podsumowanie konferencji „Wzory
Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie” | 7
listopada 2014, godz. 14:30 – 15:00

Więcej o konferencji: TUTAJ

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie
Partner: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

TESTTT