Rok Kolberga – i co dalej?

Instytut Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pn. Rok Kolberga – i co dalej? , która odbędzie się w Radziejowicach w dniach 26–27 listopada 2014 roku.

Mamy poczucie, że Rok Kolberga uruchomił wiele ukrytych potencjałów wiejskiego i miejskiego muzykowania, opartego na bezpośrednim przekazie od Mistrzów Tradycji oraz że czas nagli ku podjęciu kolejnych wyzwań i wyjściu naprzeciw wielorakim potrzebom.

Celem dwudniowego spotkania jest prezentacja i omówienie wybranych prac podjętych  w Roku  Kolberga oraz interdyscyplinarna dyskusja, prowadząca do skonstruowania strategii, slużącej animacji i udoskonaleniu funkcjonowania tradycyjnej kultury muzycznej dziś i w przyszłości.  Kluczowe tematy konferencji związane będą z obecnością muzyki tradycyjnej w różnych  obszarach i wymiarach współczesnego życia społecznego i kulturalnego – od edukacji po media. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni  przedstawiciele  różnych środowisk –  animatorzy kultury, badacze i naukowcy, nauczyciele szkolni i akademiccy, wychowawcy, twórcy kultury, dziennikarze, pracownicy instytucji państwowych oraz trzeciego sektora.

Aby wziąć udział w konferencji, konieczna jest rejestracja elektroniczna, której należy dokonać na stronie www.imit.org.pl do dnia 21 listopada 2014 r. Zarejestrowanym uczestnikom organizatorzy oferują komplet materiałów oraz pokrycie kosztów noclegu z 26/27 listopada w Radziejowicach. Na formularzu rejestracyjnym zamówić można także wyżywienie, którego opłacenie pozostaje w gestii uczestników. Dojazd także pozostaje kwestią uczestników. Z Warszawy do Radziejowic i z powrotem będzie można dojechać również specjalnym autobusem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – do współpracy na rzecz żywego i bogatego świata polskiej muzyki tradycyjnej!

Z poważaniem

Andrzej Kosowski
Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjnej

PROGRAM KONFERENCJI

26–27 listopada 2014, Radziejowice

Środa, 26 listopada 2014

10.00 – rejestracja uczestników

11.00 – Otwarcie konferencji
– Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca,
– dr Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN
– Janusz Prusinowski, prezes Forum Muzyki Tradycyjnej, prezes Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata”

11.15 – Prezentacja stron internetowych i projektów multimedialnych podjętych  w Roku Kolberga:
– Program i portal „Akademia Kolberga”
– Program i portal „Mały Kolberg”
– Portal o instrumentach ludowych
– Portal MuzykaTradycyjna.PL
– Digitalizacja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (DWOK) w portalu www.polona.pl oraz indeks muzyczny Dzieł Kolberga w systemie Esac i na stronie Instytutu Oskara Kolberga
Wystawy o Kolbergu dostępne w wersji elektronicznej

12.00–12.15 – przerwa na kawę

12.15–14.00 – REFERATY OTWIERAJĄCE:

12.15–12.35– Folklor jako sztuka i nauka życia prof. dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, UKSW, UMFC

12.35–12.50 – dyskusja

12.50–13.10 – Komu? Po co – współczesna kultura ludowa ?; prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW

13.10–13.25 – dyskusja

13.25–13.45 – Pozasystemowy przekaz kompetencji kulturowej; Ryszard Michalski, prezes Stowarzyszenia „Tratwa”

13.45–14.00 – dyskusja

14.00 – obiad

15.30–18.00 – GRUPY ROBOCZE (równoległe):

A. źródła i ludzie – dokumentacja, publikacja, sieć – po co promować archiwa?
prowadzenie: Agata Kwiecińska, NINA, PR 2, Jacek Jackowski IS PAN

B. Muzyka tradycyjna w systemie edukacji – przedszkole, szkoła, nauczyciel, dziecko, rodzic – poszukiwanie rozwiązań systemowych
prowadzenie: prof. dr hab. Anna Waluga i dr Dominika Lenska,  AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach

C. Przekaz i kompetencja kulturowa – mistrz, uczeń, społeczność; dobre praktyki i strategie
prowadzenie: Maciej Żurek, Akademia Kolberga

D. Media a żywa tradycja; przestrzeń medialna na dobre wzory – scena, antena, telewizja, artykuł
prowadzenie: Robert Kamyk (TVP Kultura)

E. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – założenia i problemy wdrażania
prowadzenie: prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS

18.00 – kolacja

19.00–24.00 – WIECZÓR MUZYKI i TAŃCA

– Zabawa taneczna z udziałem animatorów i uczestników Szkół Tradycji
– Wspólne śpiewanie  z uczniami śpiewaków i śpiewaczek wiejskich
– Zabawy dziecięce – prezentacje i animacje z udziałem uczestników „Małego Kolberga”

Czwartek, 27 listopada 2014

8.00 – śniadanie

10.00–12.15 – SESJA PLENARNA

PRZEKAZ – EDUKACJA – OBECNOŚĆ TRADYCYJNEJ KULTURY MUZYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNOŚCI – prowadzenie Ryszard Michalski i Janusz Prusinowski
– omówienie wyników pracy poszczególnych grup roboczych
– przedstawienie przykładów dobrych praktyk i postulatów skierowanych do instytucji, urzędów i mediów

12.15–12.30 – przerwa na kawę

12.30–14.00 – Dyskusja plenarna i zamknięcie konferencji

14.00 – obiad

16.00 – wyjazd z Radziejowic

Informacje dostępne również na: www.kolberg2014.org.pl

Zapisy: www.imit.org.pl

TESTTT