Wędrówki po Puszczy Białej

Wędrówki po Puszczy Białej

Publikacja zawiera materiał pochodzących z badań terenowych (1955 – 1958) prowadzonych pod kierunkiem prof. Mariana Pokropka z Katedry Etnografii i Etnologii UW w ramach Międzyuczelnianego Obozu Etnograficznego oraz z przełomu lat 60. i 70. XX w., kiedy to teren Puszczy Białej znalazł się ponownie w orbicie zainteresowań naukowca.  

Puszcza Biała – jest to region bogaty historycznie i kulturowo, ale ubogi w literaturze naukowej, o ile porównamy go z sąsiednim regionem Kurpi – Puszczy Zielonej, który posiada kilkadziesiąt znaczących opracowań naukowych, głównie etnograficznych. Kurpie – Puszcza Biała właściwie posiada jedyną monografię Marii Żywirskiej „Puszcza Biała. Jej dzieje i kultura” /Warszawa 1973/.

Przemiany ekonomiczno – społeczne i kulturowe jakie dokonują się nadzwyczaj intensywnie w ostatnich dziesięcioleciach na tym terenie powodują zanik tradycyjnej kultury głównie w zakresie drewnianej architektury, rzemiosł, rolnictwa, stroju, sztuki ludowej. Odtwarzanie tej kultury tradycyjnej we współczesnych badaniach staje się w wielu przypadkach nie możliwe. Należy sięgać do wcześniejszych źródeł i dokumentacji a takowymi są stare fotografie, rysunki i opisy.
Wszelkie materiały opisowe, fotograficzne, rysunki pochodzące z lat 50. i 60. XX w. nabierają dziś wyjątkowego znaczenia. Stały się niejako dokumentami historycznymi.

Marian Pokropek

Promocja publikacji pt. „Wędrówki po Puszczy Białej”, połączona z prelekcją prof. Mariana Pokropka odbędzie się 14
listopada 2014 r. o godz. 11:00 w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie oraz o
godz. 17:00 w Galerii Sztuki „4 Strony Świata” w Pułtusku.

„Wędrówki po Puszczy Białej” pod redakcją naukową Mariana Pokropka
tekst Sylwia Słojkowska-Affelska
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TESTTT