Folklor muzyczny Ziemi Radomszczańskiej

Wędrówki po Puszczy Białej

Projekt „Folklor muzyczny ziemi radomszczańskiej – wydanie i promocja publikacji Marka Kopra” dotyczy wydania i popularyzacji zbioru pieśni ludowych ziemi radomszczańskiej, jednego z najsłabiej udokumentowanych obszarów województwa łódzkiego.

Planowane wydanie antologii „Pieśni ludowe ziemi radomszczańskiej”, przygotowanej przez Marka Kopra, obejmuje wyniki eksploracji i dokumentacji folkloru sprzed 40 lat. Zbiór, obejmujący 54 melodie z wariantami i 82 teksty, zawiera tradycyjne grupy pieśni rodzinnych (zwłaszcza weselnych), dorocznych i tzw. powszechnych, występujących w różnych regionach kraju, lecz utrzymujących, tak jak jeszcze wówczas w Radomszczańskiem, wersje lokalne.

Zbiór poprzedzony jest historią regionu i charakterystyką etnograficzną, zgodnie ze wzorem wypracowanym jeszcze przez Oskara Kolberga, obejmuje też charakterystykę i analizę muzyczną pieśni. Ówczesna praca magisterska M. Kopra, napisana pod kierunkiem profesor Jadwigi Bobrowskiej, konsultowana przez wybitnego zbieracza, znawcy i badacza folkloru śląskiego, profesora Adolfa Dygacza oraz zasłużonego profesora, Leona Markiewicza, nic nie straciła, lecz zyskała na wartości, zwłaszcza, że pod względem warsztatu dokumentacyjnego jest nienaganna. Przywrócenie pamięci o tym dziedzictwie umocni tożsamość zapoznanego w etnografii i etnomuzykologii regionu, pod względem właściwości kultury tradycyjnej przejściowego i silnie przetworzonego w toku przemian cywilizacyjnych.

Należy mieć nadzieję, że projekt przyczyni się do ponowienia zapomnianej tradycji ziemi radomszczańskiej, a także do upowszechnienia dawnej tradycji muzycznej wśród młodzieży, przywrócenia zespołom śpiewaczym, w tym dziecięcym, rdzennego, lokalnego repertuaru, zapoznania społeczności radomszczańskiej z dziedzictwem regionu, podniesienia roli tradycji lokalnej, jako wartości kulturowej i upowszechnienia wiedzy o kulturze tradycyjnej, a szczególnie repertuarze muzycznym.

Autor antologii – Marek Koper, to nie tylko zbieracz folkloru, teoretyk, ale też muzyk, organizator życia muzycznego oraz twórca i dyrygent działającego od 2004 r. chóru Cantabile. Chór ten uświetnił wiele razy odnosił sukcesy na konkursach w kraju i za granicą.

Do współpracy przy projekcie Łódzki Dom Kultury zaprosił specjalistów – etnomuzykologów, którzy zagwarantują odpowiedni poziom realizacji i wyników projektu. Są to: prof. dr hab. Piotr Dahlig z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (redakcja, wprowadzenie), prof. dr hab. Zbigniew Przerembski z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego (recenzent), dr Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii UW (recenzent).

Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie promujące książkę, połączone z koncertem Chóru Cantabile pod dyrekcją Marka Kopra i Chóru Szkolnego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku pod kierunkiem Anny Spychało z repertuarem radomszczańskim.

Zapraszamy 22 listopada 2014 r. [sobota], do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
[ul. Brzeźnicka 5], godzina 17:00.
Wstęp wolny.

TESTTT