Wystawa „Tradycja. Trwałość. Tożsamość” w Muzeum Regionalnym w Jaworze

Muzeum Regionalne w Jaworze od 8 września prezentuje wystawę fotografii Tradycja. Trwałość. Tożsamość. pochodzącą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na temat niematerialnego dziedzictwa kultury w regionie dolnośląskim. Składa się na nią zbiór kilkudziesięciu fotogramów autorstwa Henryka Dumina – antropologa kultury, który od czterdziestu lat zajmuje się na Dolnym Śląsku ochroną tradycji kultury.

Henryk Dumin w Muzeum Karkonoskim kontynuuje strategie ochronne dziedzictwa przeniesionego na nowe, polskie ziemie przez powojennych osiedleńców. W trakcie wieloletnich badań terenowych nawiązał owocną współpracę ze środowiskami lokalnymi i ich liderami wyszukując wybitne osobowości w dziedzinie twórczości ludowej.

Wystawa prezentuje postacie zasłużone dla polskiej kultury – laureatów konkursów i festiwali tradycji. Są to portrety osób, które należą do wysoko cenionych w Polsce wykonawców ludowych pieśni, mistrzów w dziedzinie sztuki ludowej i muzykantów. Znalazły się tu podobizny sławnych śpiewaczek – Michaliny Mrozik i Zofii Tarasiewicz, górali czadeckich i podhalańskich, Polaków przybyłych z Bośni i Bukowiny, a także ekspatriantów z kresowych regionów. Ich rodzinne dzieje są często wykładnią niełatwych, polskich losów na przestrzeni ostatniego wieku. Dla wszystkich grup osiedleńczych nowym miejscem do życia stał się po 1945 roku Dolny Śląsk. W następujących dekadach dziedzictwo tradycji odegrało niebagatelną rolę spoiwa w długotrwałych i skomplikowanych procesach integracyjnych.

Istotnym założeniem przy tworzeniu wyboru zdjęć do ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Jaworze
było wskazanie na ciągłość pokoleniową. Znajdziemy tu wielu młodych kontynuatorów tradycji: dwudziestolatkę Oliwię Łuszczyńską z Krosnowic, Joannę Matusiak z Borówna, chłopaków z grup kolędniczych z Gościszowa, Mariana i Władka Pukackich – śpiewaków z Rząsin oraz wielu innych wspaniałych artystów, którzy śpiewają stare ballady i inne pieśni od babć i dziadków. Mimo prawie ośmiu powojennych dekad tradycje z dawnych miejsc pochodzenia podlegają dalszej transmisji.

Proces ten wzmocniła skuteczna strategia ochrony tradycji, którą sukcesywnie wprowadzano od początku lat 80-tych wbrew oficjalnym zaleceniom ówczesnej polityki kulturalnej. Był to Program Ochrony Tradycji Kultury Wsi realizowany w początkowym okresie w ramach działań byłego Wojewódzkiego Domu Kultury w Jeleniej Górze. W jego efekcie ocalone zostały na Dolnym Śląsku unikalne zjawiska niematerialnego dziedzictwa, które tworzą obecnie jakże cenną część regionalnej, ale także i narodowej kultury.

Wystawa potrwa od 8 września do 25 października 2023 roku. Wernisaż: 8 września o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze.