Warsztaty, prelekcje, wystawy… Przed nami 31. Europejskie Dni Dziedzictwa

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa będziemy obchodzić pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. 31. edycja wydarzenia odbędzie się jak zawsze w 2 i 3 weekend września.

Europejskie Dni Dziedzictwa (#EDD) to wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy. To liczne atrakcje – wystawy, koncerty, warsztaty i konkursy, dzięki którym można poznać historię oraz tradycje swojego regionu. W Polsce 31. edycję #EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, podkreślając istotę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator ogólnopolski wydarzenia – zaprasza wszystkich do udziału w największej tego typu inicjatywie w Europie.

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dóbr kultury pośród lokalnych społeczności oraz zbliżenie do siebie jego organizatorów na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. W kolejne weekendy września będzie można zwiedzać niezwykłe zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, w tym muzea, teatry, biblioteki, uczelnie wyższe, samorządy. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, rajdy, wystawy, koncerty, pokazy i wiele innych atrakcji, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię oraz kulturę lokalną, regionalną i narodową.

Kulminacja wydarzeń odbędzie się w 2 i 3 weekend września (9-10 i 16-17 września), jednak niektórzy już dziś zapraszają na wydarzenia w ramach #EDD.

Na przestrzeni czasu – przy zaangażowaniu setek organizatorów poszczególnych wydarzeń, zarówno dużych muzeów, lokalnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, jak i małych gminnych bibliotek czy osób prywatnych – powstała wyjątkowa formuła projektu, pod wspólnym szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Tegoroczne hasło – „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń” – związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe nie kończy się na zabytkach i zbiorach obiektów. Obejmuje ono również tradycje oraz żywe formy wyrazu odziedziczone po naszych przodkach i przekazane przyszłym pokoleniom, takie jak tradycje ustne, sztuki widowiskowe, wiedza i praktyki dotyczące przyrody, czy tradycyjne umiejętności rzemieślnicze.

Dlatego do udziału w tegorocznej edycji #EDD szczególnie zapraszają depozytariusze, którzy odgrywają kluczową rolę w zachowywaniu i przekazywaniu dziedzictwa kulturowego. To oni są strażnikami tradycji, przekazującymi żywe formy wyrazu z pokolenia na pokolenie. Dzięki ich zaangażowaniu i pasji, niematerialne dziedzictwo kulturowe nie tylko trwa, lecz także kwitnie, stanowiąc inspirację dla przyszłych pokoleń do odkrywania swoich korzeni. To właśnie dzięki depozytariuszom dziedzictwo kulturowe staje się ciągłą i żywą nitką, łączącą naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

#EDD 2023 – wybrane wydarzenia:

  • 9 września w Swornegaciach w woj. pomorskim, odbędzie się „Spotkanie z kaszubskim pleciugą… i plecionkarzem”, które obejmie warsztaty wyplatania tradycyjnych „sworów” z korzeni sosny oraz występ kaszubskiej kapeli. Mistrz plecionkarstwa Czesław Hinc poprowadzi warsztaty z użyciem charakterystycznego surowca regionu, a także zostanie otwarta wystawa poświęcona lokalnym tradycjom plecionkarskim. Występ kaszubskiej kapeli dodatkowo wzbogaci atmosferę wydarzenia.
  • warsztaty koronki klockowej odbędą się w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa w Domu pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej 21. W stolicy województwa będzie można również zwiedzić pracownię szopkarską rodziny Markowskich, wziąć udział w Dniach Twierdzy Kraków
  • 10 i 11 września w Skierniewicach w woj. łódzkim, odbędzie się Specjalny Dzień Otwarty w Zabytkowej Parowozowni. Każdy zwiedzający będzie mógł zobaczyć zachowane w stanie oryginalnym zaplecze techniczne kolei parowej z przełomu XIX i XX wieku. Wydarzenie odbędzie się, z możliwością samodzielnego zwiedzania obiektu oraz programem, obejmującym m.in. zabytkową halę parowozową, kolekcję taboru kolejowego i interaktywną ekspozycję „Urządzenia sterowania ruchem kolejowym”.
  • 16 i 17 września Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w woj. mazowieckim, przygotował Królewski Festiwal Rzemiosł, którego celem jest promocja dawnych zawodów i technik wytwórczości. Podczas #EDD zostaną zaprezentowane tradycje i umiejętności współczesnych twórców w wyjątkowej historycznej scenerii Pałacu w Wilanowie. Uczestnicy mogą liczyć na interesujące spotkania z mistrzami rzemiosła, wymianę doświadczeń z twórcami, rozmowy, warsztaty, pokazy rekonstruktorskie oraz okazję do zakupu wyjątkowych wyrobów rękodzieła.
  • 16 i 17 września Zamek w Czersku w woj. mazowieckim, zaprasza na 26. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która będzie poświęcona życiu i tradycjom nadrzecznym. W tym roku zostaną przedstawione dwa regiony flisactwa: nadwiślańskie Urzecze oraz kultura Lasowiaków znad Sanu. W trakcie wydarzeń zostanie zaprezentowana muzyka i taniec z tych regionów. W programie zaprezentują się zespoły: Piskorze i URZECZEni z Urzecza i Lasowiacy ze Stalowej Woli, muzycznie spotkanie zamknie Kapela Hanki Wójciak z Zakopanego. Uczestnicy będą mogli poznać wycinankę urzecką i lasowiacką, a także  degustować tradycyjne potrawy flisackie, w tym z Urzecza. Najważniejszym punktem będzie pokaz budowy tradycyjnej tratwy wiślanej w wykonaniu flisaków z Bractwa Flisackiego z Ulanowa. będzie to również okazja do poznania  lokalnych producentów o rękodzielników.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem akcji już od 2007 roku. Za pośrednictwem 16 koordynatorów w całej Polsce przygotowuje i upowszechnia ofertę przygotowanych wydarzeń. Co roku w Europejskich Dniach Dziedzictwa uczestniczy ok. 500 podmiotów: instytucji kulturalnych i oświatowych, stowarzyszeń, pasjonatów dziedzictwa, edukatorów, regionalistów, przewodników turystycznych oraz prywatnych właścicieli obiektów zabytkowych.

Europejskie Dni Dziedzictwa, to kulturalno-edukacyjna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, obejmująca swoim zasięgiem 50 krajów, sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W ubiegłym roku, w całej Europie, pod szyldem #EDD odbyło się aż 50.000 wydarzeń, ukazujących i promujących dziedzictwo kulturowe. W Polsce, przez dwa wrześniowe weekendy 2022 roku, przeszło 200 tysięcy osób wzięło udział w ponad 1.200 wydarzeniach będących okazją do odkrywania historii ludzi i miejsc.

Znajdź wydarzenie w swojej okolicy!

Źródło: www.nid.pl