„Lekcje z twórcą ludowym” – nowy program dla szkół i artystów ludowych

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nowy program „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który skierowany jest do szkół z obszarów wiejskich oraz polskich twórców ludowych – mistrzów wyróżniających się dorobkiem artystycznym i chcących dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Program zakłada przywrócenie zarówno twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji należytego miejsca w polskiej kulturze narodowej i w polskim systemie wartości. Zadaniem uczestników będzie realizacja zajęć lekcyjnych z udziałem twórcy ludowego.

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Partnerem merytorycznym nowego programu dotacyjnego jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

„Lekcje z Twórcą Ludowym” to bardzo cenna inicjatywa międzypokoleniowego przekazu tradycji. Program ten jest skierowany do placówek szkolnych z obszarów wiejskich i do twórców ludowych,mistrzów, którzy wyróżniają się swoim dorobkiem arrtystycznym i chęcią przekazywania umiejętności, które są bardzo cenne dla dziedzictwak kulturowego poszczególnych regionów Polski. STL jako partner merytoryczny przedsięwzięcia wyraża nadzieję na bardzo wymierne efekty tego programu i liczy na kontynuację w latach następnych. Nasi twórcy w dziedzinie edukacji są bardzo aktywni i cieszy nas, że taka inicjatywa w końcu powstała – mówi Paweł Onochin,  koordynator zadań merytorycznych Stowarzyszenia Twórców ludowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Programu na 2023 rok upływa 24 września 2023 r. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres:
lekcjeztworca@nikidw.edu.pl

Projekty do realizacji w ramach Programu zostaną wybrane w terminie do 24 października 2023 r., a ich lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Budżet Programu NIKiDW „Lekcje z Twórcą Ludowym” edycji 2023 wynosi 50 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: https://nikidw.edu.pl/lekcje-z-tworca