„Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje-Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” – najnowsza publikacja Muzeum Wsi Lubelskiej

„Gęsi, kury i jaja”, „Torba akuszerki”, „Młodzi idą”, „Zagroda ewangelicka” czy „Ludzie opowiadają nam swoją historię” to tylko kilka z kilkudziesięciu intrygujących tematów poruszanych w najnowszym wydawnictwie Muzeum Wsi Lubelskiej przedstawiającym wzajemne relacje wsi, dworów i miasteczek Lubelszczyzny w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej.

Najnowszy katalog „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” wydany przez Muzeum Wsi Lubelskiej jest owocem badań pracowników naukowych Muzeum, autorów scenariuszy wystaw i jednocześnie kustoszy kolekcji kluczowych dla treści katalogu.

Motywem przewodnim wydawnictwa jest prezentacja przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji wsi, dworów i miasteczek w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Kluczem do
podjęcia wybranych tematów z życia społeczno-gospodarczego przedwojennych miasteczek stały się muzealne ekspozycje oraz prezentowane w nich zabytki.

Katalog składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. Druga dedykowana jest zabytkom ściśle korespondującym z osią tematyki. W trzeciej zaś znaleźć można archiwalia, w tym wywiady i źródła ikonograficzne.

Katalog zawiera liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historycznie, a także propozycje działań edukacyjnych. Pełna treść wydawnictwa w formacie PDF będzie wkrótce dostępna na stronieinternetowej Muzeum Wsi Lubelskiej: www.skansen.lublin.pl

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.