Jubileuszowe 40. Spotkania Cymbalistów

W dniach 4–5 grudnia 2021 r. po raz 40. odbyły się Spotkania Cymbalistów – dwudniowe święto muzyki, mające charakter ogólnopolski. Coroczne Spotkania Cymbalistów to unikatowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie od 1981 roku.

Konkurs ma niepowtarzalny w skali kraju charakter, jest jedyną w Polsce imprezą, która prezentuje możliwości instrumentu jakim są cymbały. Impreza umożliwia pokazanie ludowych wirtuozów gry na cymbałach jako mistrzów tradycyjnej muzyki ludowej. Dodatkowo uczestnicy prezentują jeden utwór muzyki popularnej. Przyczynia się do zaprezentowania cymbałów, nie tylko jako archaicznego instrumentu, ale pozwala odkryć go na nowo w nowoczesnych aranżacjach.

W pierwszy dzień prezentowali się soliści w trzech kategoriach wiekowych (6–14 lat – dzieci, 15–30 lat – młodzież, powyżej 30 lat – dorośli). Drugiego dnia zaprezentowały się kapele, które w swoim składzie mają cymbały. Kategoria ta angażuje liczną grupę twórców muzyki ludowej oraz prezentuje piękne współbrzmienie cymbałów z innymi instrumentami.

W tym roku jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Dahlig – przewodniczący jury, etnomuzykolog; dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog; Jolanta Danak-Gajda – etnograf, etnomuzykolog; dr Mariusz Pucia – etnomuzykolog, muzyk; wysłuchało i oceniło: 24 solistów i 14 kapel z 4 województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze miejsce w kategorii solistów zajęli: Michalina Rogińska z Ełku (kat. dzieci), Szymon Tadla ze Szkar oraz Jakub Karpuk z Ełku (kat. młodzież), Żaneta Seweryn z Krakowa i Marek Kruczek z Błażowej (kat. dorośli). W kategorii kapel z cymbalistami przyznano aż cztery pierwsze nagrody. Otrzymały je: Kapela Ludowa Szymona Tadli, Kapela Trzy Czwarte z Ełku, Kapela Trampolka z Warszawy, Kapela Ludowa Młoda Harta z Harty.

Wszystkim laureatom zostały przyznane nagrody ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie – współorganizatora wydarzenia. W kategorii dziecięcej nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrektora WDK w Rzeszowie.

Licznie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać unikatową w skali kraju muzykę. Oprócz rywalizacji konkursowej, wymiany doświadczeń i nowych znajomości, widzom i uczestnikom występy mają przypomnieć o ochronie bogatych tradycji ludowych naszego kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na FB i YT WDK w Rzeszowie, gdzie jest dostępna transmisja on-line z całości wydarzenia.

Pierwszy raz współorganizatorem Spotkań Cymbalistów był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Przegląd kolejny raz został doceniony i dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo Konkurs wsparł oraz objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wszystkim wyżej wymienionym bardzo dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

* Zdjęcie główne: fot. WDK Rzeszów