Wędrówka Śladami Niezwykłego Wióru

W dniach 15 – 26 września 2010 przez kilka wsi Południowego Mazowsza przetoczy się doroczna Wędrówka Śladami Niezwykłego Wióru. Wyprawa ta stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa projektu Serce Dzwonu – przedsięwzięcia w całości poświęconego tradycyjnym
praktykom muzycznym, które niegdyś tworzyły oś gromadzenia się wiejskich
wspólnot.

CUD

Kluczem Wędrówki jest dobrze znana we wsiach Południowego Mazowsza XVII – to wieczna opowieść, przypominająca mroźny poranek prawdopodobnie 1640 roku, kiedy to rozpoczynano ociosywanie bali pod budowę kościoła we wsi Nieznamierowice. Wtedy to wiór z drzewa, wydostawszy się spod topora wprawnego cieśli nie opadł na ziemię ale uniósł się w powietrze i płynął po niebie by spaść dopiero w oddalonej o ok. 30 kilometrów Studziannej. W miejscu jego upadku, pod śniegiem, znaleziono zamarznięte trzy panny, które poprzedniego wieczoru uciekły z karczmy przed pijanymi żołdakami.

WĘDRÓWKA I ZGROMADZENIA WIEJSKIE

Dla upamiętnienia tych niezwykłych wydarzeń, rok rocznie wędrujemy śladami niezwykłego Wióru. Głównymi punktami tej wyprawy są Zgromadzenia Wiejskie, poświęcone XVII – to wiecznym cudom, organizowane w mijanych miejscowościach. W tym roku Zgromadzenia odbędą się w Przystałowicach Małych, Gałkach Rusinowskich i Nieznamierowicach. Złożą się na nie spotkania śpiewacze pod kapliczkami, zabawy taneczne w remizach oraz plenerowe spektakle o historii Wióru realizowane przy udziale miejscowych dzieciaków.

WARSZTATY I PRACE TOWARZYSZĄCE

Podczas wyprawy prowadzone będą zajęcia warsztatowe przygotowujące uczestników do aktywnego udziału we wspomnianych celebracjach. Zajęcia obejmą:
– naukę lokalnych pieśni nabożnych z udziałem miejscowych śpiewaczek
– przyśpieszony kurs tańczenia Oberków, Polek i Mazurków.
– przygotowywanie widowiska plenerowego o historii Wióru
– tworzenie z miejscowymi młodymi Wiejskich Map Tradycji i Pamięci
Kulturowej.

Zajęcia nie wymagają uprzedniego przygotowania muzycznego, tanecznego czy teatralnego a jedynie sumiennego przykładania się do prac warsztatowych. Od przyjezdnych uczestników oczekujemy również aktywnego współdziałania z młodszymi i starszymi członkami lokalnych społeczności, co konieczne będzie zwłaszcza przy tworzeniu Wiejskich Map, wymagających samodzielnych spotkań z ludźmi i prowadzenia tematycznych wywiadów.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

15.09 spotkanie uczestników w szkole w Przystałowicach Małych – należy dotrzeć najpóźniej do godziny 19.
16 – 18.09 zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Przystałowicach Małych
18.09 Zgromadzenie Wiejskie w Przystałowicach Małych godzina 19:00
19.09 Zawiła droga do Gałek Rusinowskich (czas na dołączenie nowych uczestników lub wyjazdy tych, którzy muszą wyjechać)
20 – 22.09 zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Gałkach Rusinowskich
22.09 Zgromadzenie Wiejskie w Gałkach Rusinowskich godzina 19:00
23.09 Zawiła droga do Nieznamierowic (czas na dołączenie nowych uczestników lub wyjazdy tych, którzy muszą wyjechać)
24, 25.09 Zajęcia warsztatowe i prace towarzyszące w Nieznamierowicach
25.09 Zgromadzenie Wiejskie w Nieznamierowicach
26.09 Doroczny odpust Św. Michała w Studziańskim Sanktuarium, które nie powstałoby, gdyby dawno, dawno temu nie upadł tam Wiór. Zakończenie – ok. godz. 16

UWAGI I WARUNKI ORGANIZACYJNE

• Podczas Wędrówki Organizatorzy zapewniają nocleg oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Nie należy spodziewać się czterogwiazdkowego standardu – spać będziemy w starej szkole, u gospodarzy i na dawnej plebanii, spożywając codzienne frykasy miejscowych gospodyń.
• Należy mieć ze sobą ciepły śpiwór, karimatę oraz kubek na kawę/herbatę, przydatnę będzie też urządzenie do nagrywania dźwięku.
• Koszt udziału w wyprawie wynosi 30 zł dziennie (nie wliczając 15 i 26 września), opłata ta związana jest wyłącznie z kosztami noclegów i wyżywienia, nie stanowi w żaden sposób uposażenia prowadzących ani innych kosztów projektowych.
• Wędrówka trwa 12 dni – od 15 do 26 września. Przewidujemy jednak możliwość krótszego udziału w przedsięwzięciu, ograniczonego do pobytu w jednej lub dwóch wsiach, pod warunkiem partycypowania we wszystkich zajęciach i wydarzeniach realizowanych w danej miejscowości. Dokładne momenty dołączania do wyprawy wyszczególnione zostały w harmonogramie.
• Ilość uczestników wyprawy jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 września. Ponieważ decydująca jest dla nas
kolejność zgłoszeń, prosimy o jak najszybsze deklarowanie chęci udziału w Wędrówce.
• Zgłoszenia przyjmuje i na wszelkie pytania odpowiada Maciej Żurek, keselycia@gmail.com tel: 601634547

ORGANIZATORZY i SPONSORZY

• Wędrówka Śladami Niezwykłego Wióru realizowana jest w ramach projektu Serce Dzwonu prowadzonego przez Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna (więcej o Tratwie i jej działaniach znajdziesz na stronach: www.tratwa.pl, www.sercedzwonu.tratwa.pl, www.ogniwa-tratwa.pl)
• Zajęcia warsztatowe prowadzą: Ewa Grochowska (Lublin), Maciej Żurek (Olsztyn) i Andrzej Bartnikowski (Warszawa) oraz śpiewacy i tancerze z Nieznamierowic, Gałek Rusinowski i Przystałowic Małych.
• Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Gminy Rusinów.

TESTTT