„Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Polsce i Norwegii”

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza 2 września na konferencję pt. "Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Polsce i Norwegii" w ramach projektu "Panorama Norweska". Celem konferencji jest prezentacja działań edukacyjnych w zakresie muzyki tradycyjnej w Polsce i w Norwegii.

Muzyka tradycyjna – tańce ludowe, melodie taneczne, pieśni a także specyfika wykonawcza charakterystyczna dla poszczególnych regionów – jest częścią dziedzictwa kulturowego naszych krajów. Podczas konferencji uczestnicy zastanawiać sie będą w jaki sposób, poprzez edukację, można ten skarb ocalić i przekazać w jak najlepszej formie przyszłym pokoleniom.

Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zaprosili licznych gości z obydwu krajów, co pozwoli na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Zaproszeni prelegenci reprezentują instytucje powiązane z edukacją, takie jak muzea i szkoły wyższe, a także stowarzyszenia, festiwale oraz mniej formalne działania edukacyjne i popularyzatorskie w zakresie muzyki tradycyjnej (instrumentalnej, pieśni oraz tańca) w Polsce i Norwegii.

Prelekcje staną się punktem wyjścia do dyskusji nad przyszłością – jakie działania warto podjąć, aby skutecznie popularyzować i edukować w zakresie muzyki tradycyjnej przyszłe pokolenia.

Zależy nam na udziale w konferencji jak największej ilości przedstawicieli instytucji związanych z popularyzacją i edukacją w zakresie tradycji muzycznej i tanecznej z naszego regionu. Zapraszamy do udziału w konferencji oraz w towarzyszącej jej dyskusji – zachęcaja organizatorzy.

Konferencja odbędzie się 2 września 2010 w Ratuszu staromiejskim w Gdańsku.

Program:

9.45 – otwarcie konferencji – Elżbieta Pękała – Zastępca Dyrektora NCK

moderator: Maria Baliszewska (Polskie Radio)


10.00-10.45 – I blok – edukacja muzyczna w szkołach wyższych

– Gunnar Stubseid /Ole Bull Academy/ – Edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej w Akademii Ole Bull: Idee, metodyka, praktyka, doświadczenia

10.45-12.00 – II blok – edukacja muzyczna w środowisku lokalnym
– Sigurd Johan Heide /The Norwegian Council for Traditional Music and Dance/ – Projekt tradycyjnych tańców wiejskich oraz działalność Norweskiego biura muzyki i tańca tradycyjnego.

– Dawid Gonciarz /Kaszubski Uniwersytet Ludowy/ – Edukacja muzyczna prowadzona przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w ramach projektu Dźwięki Pomorza.

– Maciej Żurek /Stowarzyszenie "Tratwa" Olsztyn/ – Serce Dzwonu – antyanimacyjna strategia działań w środowiskach lokalnych

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15-13.30 – III blok – projekty edukacyjne w ramach stowarzyszeń
– Antoni Beksiak /Stowarzyszenie "Dom Tańca"/ – Pierwsza pozycja, czyli masz źle ustawioną rękę i co z tego wynika. Refleksje o nauczaniu muzyki tradycyjnej

– Grzegorz Ajdacki /Stowarzyszenie "Dom Tańca"/ – W poszukiwaniu zaginionego mazurka, czyli o przemycaniu muzyki i tańców tradycyjnych.

– Endre Kleiveland /Norwegian Youth Organization/ – Noregs Ungdomslag – życiowa edukacja poprzez muzykę i taniec tradycyjny

13.30-14.00 – Dyskusja

14.00-14.30 – przerwa na lunch


14.30-15.30 – IV blok – edukacja muzyczna w muzeach na wolnym powietrzu

– Trine Melby /Norsk Folkemuseum/ – Edukacja muzyczna w Norweskim Muzeum Folku w Oslo

– Małgorzata Orlewicz /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie/ – Formy edukacyjne i popularyzatorskie Państwowego Muzeum Etnograficznego związane z muzyką tradycyjną i towarzszącymi jej zjawiskami kulturowymi

15.30-16.30 – V blok – działania edukacyjne w ramach Festiwali
– Endre Kleiveland /Folkdans Festivalen Bergen/ – Działania edukacyjne w ramach Festiwalu Tańca w Bergen

– Małgorzata Jędruch-Włodarczyk /Festiwal Nowa Tradycja/ – Edukacja poprzez inspiracje – specyfika festiwalowych działań warsztatowych ze szczególnym uwzględnieniem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja"

– Małgorzata Zamorska /Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem "Dźwięki Północy"/ – Warsztaty tradycyjne w ramach Festiwalu "Dźwięki Północy"

16.30-17.00 – Dyskusja.

17.00-17.15 – przerwa kawowa

17.15-19.00 – VI blok – blok nauczycieli muzyki i tańca. Dyskusja
– Vegar Vardal – Nauczanie muzyki tradycyjnej w Norwegii – podejście praktyczne

– Piotr Zgorzelski /Fundacja Czas Tradycji/ – Tradycyjna muzyka i taniec jako pretekst do… Metoda warsztatowa Piotra Zgorzelskiego

W trakcie konferencji będzie mozliwość zapoznania się z wydawnictwami muzycznymi zawierającymi archiwalne nagrania muzyki tradycyjnej:

Seria "Muzyka Źródeł" /Polskie Radio – Radiowa agencja Fonograficzna/

Seria "Muzyka odnaleziona" /Muzyka odnaleziona/

Seria "In crudo" / Stowarzyszenie Dom Tańca/

Nagrania ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wstęp na konferencję jest wolny.

www.dzwiekipolnocy.pl