„Starowierski świat” w Suwałkach

„Starowierski świat” w Suwałkach, fot. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Fragment wystawy „Starowierski świat”
fot. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Fotografie pokazujące życie codzienne i religijne, a także ikony i krzyże starowierców, grupy wyznaniowej, która powoli zanika w Polsce, można zobaczyć na wystawie „Starowierski świat”, która do końca września jest czynna w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Wystawa etnograficzna pt.: Starowierski świat, realizowana w 2010 roku przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, odnosi się do wspólnot staroobrzędowców, zamieszkujących głównie Suwalszczyznę.

Autorem koncepcji wystawy, scenariusza, a także odpowiedzialnym za dobór fotografii i eksponatów wystawy, jest Krzysztof Snarski

Trzonem wystawy są fotografie archiwalne, wykonane przez dr hab. Eugeniusza Iwańca, badacza staroobrzędowców, podczas jego wieloletnich eksploracji terenowych na Suwalszczyźnie w latach 1964 – 1986. Fotografie przedstawiają członków wspólnot starowierskich, podczas pracy, zarówno w obrębie gospodarstwa domowego, jak też prac polowych i sytuacji obrzędowych z nimi związanych.

Fotografie monochromatyczne, wykonane techniką tradycyjną, wielokrotnie dotykają tych sfer życia wspólnoty, które nie są dostępne dla większości fotografów amatorów. Fakt ten jeszcze bardziej podkreśla wartość przedstawianych sytuacji obyczajowych i społecznych.

Postać samego Eugeniusza Iwańca, badacza, filologa rosyjskiego, tłumacza literatury starocerkiewnej, znanego fundamentu nowoczesnych badań socjologiczno-etnograficzno-religijnych, ukierunkowanych na chrześcijański wschód, dodatkowo podnosi walory naukowe całego muzealnego przedsięwzięcia.

Prezentowane na wystawie fotografie, przedstawione są w postaci szeregu tematycznych posterów i przekazują w sposób spójny, i fachowy tytułowy Starowierski świat, zatrzymany w kadrze obiektywu badacza.

Uzupełnieniem fotografii są eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Etnograficznego Krakowie.

Wystawę można zwiedzać do końca września 2010 r.

Wystawa została zrealizowana przy dofinansowaniu urzędu marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

TESTTT