Warszawa. Festiwal „Nowa Tradycja 2010” – konkurs i warsztaty

Do 8 marca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu w ramach Festiwalu Folkowego Polskigo Radia "Nowa Tradycja". Konkurs skierowany jest do wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.

Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Zespoły konkursowe będzie oceniać jury w składzie:

Marcin Pospieszalski
– przewodniczący, muzyk i producent,
Małgorzata Małaszko – Stasiewicz – p.o. dyrektora Programu 2 PR,
Maria Baliszewska – etnomuzykolog, dziennikarz,
Tomasz Janas – dziennikarz,
Krzysztof Trebunia- Tutka – muzyk, pedagog.

Festiwalowi towarzyszyć będą warsztaty instrumentalne „Struny” przeznaczone dla muzyków folkowych, klasycznych, jazzowych,
uczniów średnich szkół muzycznych, studentów akademii, uniwersytetów, które odbędą się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w dniach 21-25 kwietnia 2010 r.

Spotkania warsztatowe rozpocznie zabawa taneczna „Taniec na strunach” (21.04., godz.18.00) prowadzona przez mistrzów warsztatów, oparta na muzyce nizinnej Polski z udziałem ludowej kapeli z Mazowsza. Prowadzącymi warsztaty będą Maciej Filipczuk (improwizacjai skrzypcowa w mazowieckiej muzyce – wprowadzenie
/ teoria i praktyka (nauka na podstawie oberków z Mazowsza) oraz Maria Pomianowska (warsztaty gry na polskich historycznych instrumentach strunowych – suce
biłgorajskiej i fideli płockiej (nauka 2 utworów: mazurka i tańca
historycznego) – wprowadzenie /teoria i praktyka).

Ponadto odbędą się prezentacje i wykłady: Zbigniew Butryn i Krzysztof Butryn – budowa i rekonstrukcja suki biłgorajskiej (z perspektywy ludowego lutnika i muzyka), dr hab. Ewa Dahlig–Turek – polskie i mazowieckie instrumenty strunowe (wykład z pokazem multimedialnym), Matthias Loibner – lira korbowa.

Szczegóły na stronie www.polskieradio.pl/nowatradycja/

Źródło: www.polskieradio.pl/nowatradycja

TESTTT