Lublin. „Podróż ku Pieśni”: Jewgienij Jefremow

Jewgienij Jefremow, fot. Ośrodek Rozdroża

Jewgienij Jefremow, fot. Ośrodek Rozdroża

Na zaproszenie Ośrodka Rozdroża w dniach 7-13 lutego 2010 w Lublinie będzie przebywał Jewgienij Jefremow z Kijowa, wybitny etnomuzykolog, założyciel kultowego zespołu “Drewo”, profesor katedry folklorystyki Akademii Muzycznej w Kijowie, członek Rady Programowej Fundacji Muzyka Kresów.

W czasie tygodniowego pobytu J. Jefremow poprowadzi warsztaty głosowe (8-13. 02.) oraz wygłosi referaty na temat tradycyjnych pieśni ukraińskich i problemów śpiewu tradycyjnego (11-12.02.10, godz. 19.00).

Pobyt zakończy koncert w wykonaniu grupy warsztatowej w dniu 13.02.10, godz. 19.00 w Ośrodku Rozdroża przy Krakowskim Przedmieściu 39.

Spotkanie z J. Jefremowem organizowane jest w ramach programu „Podróż ku pieśni” .

***

„Podróż ku pieśni” to międzynarodowy program Fundacji Muzyka Kresów i Ośrodka Rozdroża. Program poświęcony jest fenomenowi pieśni tradycyjnych jako doświadczeniu duchowemu w różnych kulturach świata. Program „Podróż ku pieśni” jest programem długofalowym i wieloaspektowym. Składają się nań zajęcia praktyczne, spotkania, badania terenowe, wykłady i seminaria.

Do udziału w realizacji programu zapraszani są przedstawiciele różnych dziedzin nauki: etnomuzykolodzy, historycy sztuki, filozofowie, socjolodzy, antropolodzy, archeolodzy oraz przedstawiciele sztuki: śpiewacy wykonujący pieśni tradycyjne, kompozytorzy muzyki współczesnej, artyści sztuk współczesnych. Program ma charakter międzykulturowy, prezentowane będą środowiska, twórcy z całego świata, różnych środowisk, wykonujący i rekonstruujący stare tradycje śpiewacze bądź tworzący w nawiązaniu do nich.

www.rozdroza.com

TESTTT