W Zbąszyniu powstanie Filharmonia Folkloru Polskiego

fot. www.serwis.zbaszyn.pl

Ogłoszenie wyników na konferencji prasowej
fot. www.serwis.zbaszyn.pl

W Zbąszyniu wkrótce powstanie Filharmonii Folkloru. Na ten cel ministerstwo kultury przyznało Zbąszyniowi 9,9 mln zł. Będzie to unikalna w skali kraju oraz Europy placówka, coś w rodzaju centrum muzyki ludowej, gdzie oprócz nauki gry na instrumentach ludowych odbywać się będą warsztaty budowy instrumentów ludowych.

176, 5 mln zł – to łączna kwota dofinansowania 13 projektów w
kraju, które otrzymały pozytywną ocenę w nowym naborze wniosków do XI
priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Jego wyniki zostały przedstawione 26.
lipca 2012 r.. na konferencji prasowej z udziałem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Podsekretarz Stanu w
MKiDN Moniki Smoleń.

„Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” –
rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia
dydaktyczne i warsztaty to zadanie, na które dzięki wytrwałej i
społecznej pracy wielu zapaleńców, w tym szczególnie zbąszyńskiego
samorządu udało się pozyskać 11 717 826,26 zł, w tym 9 960 152,31 zł ze
środków Unii Europejskiej.

Prace których zakończenie zaplanowano na koniec 2013 roku zakładają
utworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno – artystycznego, dzięki
rozbudowie i przebudowie istniejącej infrastruktury Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Elementy składowe projektu
to:

Etap 1 – prace przygotowawcze i rozbiórkowe
Etap 2 – budowa i wyposażenie Sali koncertowej – auli szkolnej
Etap 3 – budowa i wyposażenie III kondygnacyjnego budynku
dydaktycznego wraz z łącznikiem – warsztatami budowy instrumentów
ludowych oraz zagospodarowanie terenu inwestycji w infrastrukturę
niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania całego układu tj.: dojazdy,
miejsca postojowe, dziedziniec wewnętrzny, zieleń, małą architekturę,
instalacje wewnętrzne.

Obiekty będą posiadać wyraźnie wyodrębnione
funkcjonalnie 3 podstawowe strefy podzielone również wykonawczo poprzez
etapowanie realizacji:

A- Szkoła Muzyczna I go stopnia z niezależnym wejściem i zespołem sal dydaktycznych i funkcji usługowych.
B – Sala Koncertowa z zapleczem dla występujących i publiczności – 223 miejsca na widowni, szatnie, foyer, sanitariaty etc.
C – Zespół obsługująco – gospodarczy – warsztaty, kotłownia gazowa, wentylatornia, pomieszczenia pomocnicze.

Oprócz kwestii budowlanych wartym podkreślenia jest fakt, że na
terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego funkcjonuje łącznie ok.
40 placówek o podobnym charakterze, jednakże żadna nie oferuje adeptom
zdobycia umiejętności gry na Koźle oraz nauki jego budowy.

Projekt jest
również unikalny w skali kraju oraz Europy, gdyż zaplanowane działania
dotyczą m.in. powstania warsztatów budowy instrumentów ludowych, gdzie
będą przekazywane tajniki budowy kozłów, mazanek, sierszeńków – co
umożliwi poznawanie własnego regionu – w tym muzycznego dziedzictwa
kulturowego – jako części Polski i zjednoczonej Europy.

Dodatkowo
opanowanie nowego i unikalnego zawodu przez młodzież uczęszczającą do
szkoły muzycznej da szansę na utworzenie stałego i dobrze płatnego
miejsca pracy w przyszłości dla osób o odpowiednich predyspozycjach i
umiejętnościach zdobytych dzięki realizacji niniejszego projektu.

Prace nad utworzeniem Filharmonii muszą zakończyć się w ciągu dwóch lat.

Źródło: www.serwis.zbaszyn.pl

TESTTT