Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie zaprasza 27 lipca na wernisaż wystawy multimedialnej pt. „Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia". Wystawa i towarzyszący jej katalog mają na nowo zaprezentować zapomniane już w części zasoby fonograficzne Muzeum w sposób nowoczesny i multimedialny.

Zrodzona z pasji chęć opisania i zachowania dla przyszłych pokoleń rodzimego dziedzictwa kulturowego była i jest znamiennym wyróżnikiem jednostek niezwykle wyczulonych na piękno i dumnych ze swojego pochodzenia.

Pieczołowicie spisywane historie narodów, państw, miast i rodzin tworzą opowieść na tle której możemy oglądać równie piękne, co ciekawe artefakty popularnie nazywane eksponatami, świadczące o dawnych dziejach- dziś już obecne niestety tylko w zasobach muzealnych.

Przygotowana w Muzeum Etnograficznym im. Fr. Kotuli w Rzeszowie wystawa „Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia” jest kolejną próbą pokazania pewnego fragmentu naszego regionalnego dziedzictwa i jego popularyzacji, w niezwykle kruchym i ulotnym aspekcie jaki jest folklor słowny i muzyczny.

Wystawa i towarzyszący jej katalog mają na nowo zaprezentować zapomniane juz w części zasoby fonograficzne w sposób nowoczesny i multimedialny. Na wystawie zostaną zaprezentowane instrumenty muzyczne znajdujące sie w zasobach Muzeum Etnograficznego.

Naukowo zebrana i opracowana wiedza dotyczącą rodzimego folkloru , jest niczym w porównaniu do pamięci naszych dziadków z której warto czerpać, niestety tylko niewielka jej część zachowała sie w zbiorach archiwalnych nieprzetworzona.

Przemiany gospodarcze polskiej wsi po wojnie doprowadziły do zupełnej zmiany warunków życia oraz jej oblicza społeczno-kulturalnego, a co za tym, idzie oblicza folkloru muzycznego.

Obecnie jego miejscem jest jedynie scena, a kultywowanie dawnych tradycji należy do grup obrzędowych, śpiewaczych i kapel działających przy ośrodkach kultury. Odchodzi ostatnie pokolenie pamiętające dawna wieś i jej tradycje muzyczne.

Ważne jest zatem dostarczanie materiałów źródłowych, aby śpiew mi muzyka ludowa oderwane od swego naturalnego środowiska mogły być wiernie rekonstruowane.

Muzykanci i śpiewacy ludowi to „sól tej ziemi”, prezentując własny folklor są do dziś bojownikami o własna tożsamość kulturową, strzegącymi jej odmieńcami i najbardziej charakterystycznych cech szczególnych. kapele i muzycy na przestrzeni lat w świadomości społecznej zapisywali sie jako „muzyka”.

Mogła być ona wartościowana dobrze lub źle, ale najczęściej za każda taka „muzyką” szła opinia, która nieraz charakteryzowała poszczególnych członków kapeli, a czasami przywoływała autentyczna sytuację w formie humoreski zaczerpniętej z przeszłości takiej „muzyki”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 lipca o godz.18.00 w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19.
Wystawa czynna do 30 listopada 2012 r.

TESTTT