Tradycja przez pokolenia

Franciszek Kurzeja - skrzypek ludowy z Kiczni, Kraków 2000, fot. W. Klag

Franciszek Kurzeja

skrzypek ludowy z Kiczni

fot. W. Klag, Kraków 2000

W dniu 11 stycznia 2013 r., o godz. 17.00 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w sali im. Romana Sichrawy, odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu GLORIA ARTIS p. Franciszkowi Kurzei – wybitnemu muzykowi ludowemu, nestorowi artystów ludowych Sądecczyzny.

W drugiej części wieczoru odbędzie się promocja „Słownika gwary górali łąckich” autorstwa Moniki Kurzei, wnuczki stryjecznej p. Franciszka oraz promocja Monografii „Łącko i Gmina Łącko” pod redakcją prof. dr. hab. Juliana Dybca. Udział w promocji Słownika zapowiedzieli profesorowie, wybitni dialektolodzy: Józef Kąś i Kazimierz Sikora.

Prowadzenie wieczoru: Małgorzata Broda

„Łącko i Gmina Łącka”, pod redakcją prof. dr. hab. Juliana Dybca – monografia ukazująca kilkusetletnią tradycję miejscowości związanych z lokalnym centrum regionalnym, jakim jest Łącko oraz prezentująca bogactwo historyczno-kulturalne górali białych od Łącka. Jest również prezentacją żywej tradycji, religijności oraz dorobku gospodarczego pokoleń mieszkańców Gminy Łącko, jak również perspektyw opartych na nauce i tradycji.

Franciszek Kurzeja, ur. 28 stycznia 1919 r. w Kiczni (gmina Łącko). Jeden z najwybitniejszych skrzypków ludowych Sądecczyzny. Obdarzony niezwykłym słuchem oraz talentem muzycznym, sam nauczył się gry na skrzypcach i fujarce, podpatrując ojca. W wieku 17 lat stworzył pierwszą kapelę, z którą grywał na zabawach i potańcówkach. Po wojnie przez prawie 17 lat występował z zespołem „Wsi Tworzącej” Mieczysława Czcibora-Cholewy.

Związany z zespołami „Małe Łącko”, „Górale Łąccy” z Łącka, „Dolina Dunajca” z Nowego Sącza, „Gorce” z Kamienicy. W roku 1986 został wyróżniony nagrodą im. Oskara Kolberga za całokształt pracy twórczej na rzecz kultury ludowej. Jest zdobywcą licznych nagród na konkursach i przeglądach, dwukrotnym laureatem Baszty – głównej nagrody przyznawanej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. W dalszym ciągu, mimo sędziwego wieku, uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, kształcąc młode pokolenie muzykantów.

Monika Kurzeja, ur. w 1986 r., pochodząca z Kiczni w gminie Łącko absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010 r.); pracę magisterską pt. "Słownik dyferencyjny gwary Łącka i okolic" napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Kąsia w Katedrze Historii Języka i Dialektologii; w 2011 r. ukończyła Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim; jest również absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie fagotu; od dziecka związana z tradycyjną muzyką ludową, ruchem folklorystycznym i regionalizmem; gra na skrzypcach i kontrabasie. Od 2011 r. pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Wstęp wolny.

wiecej.gif Czytaj: Franciszek Kurzeja – skrzypek ludowy z Kiczni