Dziedzictwo niematerialne – promocja naszej tożsamości

Serdecznie zapraszamy we wtorek, 15 stycznia o godz. 12.00 do Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie przy ul. Bartosza Głowackiego 1. na konferencję prasową „Dziedzictwo niematerialne – promocja naszej tożsamości”.

W konferencji wezmą udział m.in. Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego, Prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Podczas spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi otwarcie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i rozpoczyna systemowe działania na rzecz promocji i upowszechniania wiedzy o niedocenianych dotychczas elementach naszej tożsamości. Począwszy od tego dnia będzie można zgłaszać wnioski o zamieszczenie zjawisk kulturowych na tej prestiżowej Liście.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to tradycje i przekazy ustne, w tym również język, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, a także wiedza i umiejętności, związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Daje ono podstawę do określania własnej tożsamości poszczególnym osobom i całym grupom – społecznym, narodowym, etnicznym, religijnym. Pozwala na znalezienie i nazwanie wspólnych wartości i celów, a także sposobów funkcjonowania. Przyczynia się również do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz jest źródłem inspiracji dla ludzkiej kreatywności.

Utworzenie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma niezwykle istotne zadanie: przedstawienie bogactwa i różnorodności żywego dziedzictwa niematerialnego oraz wyrażenie uznania dla społeczności kultywujących własne tradycje. Jednocześnie stworzy ona podstawę do umieszczenia przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu naszego kraju na międzynarodowych listach, prowadzonych przez UNESCO. Będzie to istotny element promocji polskich tradycji w świecie.

Opracowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa program, którego elementem jest Lista, koncentruje się na ochronie żywego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez podtrzymywanie jego ciągłego trwania i przekazywania z pokolenia na pokolenie.

Ważną rolę w realizacji Programu mają do odegrania m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackiem Protasem zachęcają samorządy do włączenia się do Programu poprzez gromadzenie informacji na temat dziedzictwa niematerialnego w Polsce, inicjowanie programów, mających na celu ochronę dziedzictwa oraz współpracę w zakresie działań, związanych z jego ochroną, dokumentacją i popularyzacją.

Rozpoczęcie naboru wniosków zostaje ogłoszone w 95. rocznicę śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego – badacza kultury polskiej na terenie Warmii, człowieka, którego pasja badawcza wynikała z potrzeby poznania własnych korzeni poprzez odkrywanie dziedzictwa rodzimej ziemi.

Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wnioski o umieszczenie zjawisk dziedzictwa niematerialnego na Liście przyjmuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wnioski mogą być składane przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków – na stronie www.zabytek.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Bogacz, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, e-mail: dbogacz@nid.pl; tel: +48 509 202 012

TESTTT