Szkoła mistrzów tradycji – warsztaty pieśni podlaskich

Walentyna_Marcinowicz, fot. organizatorzy

Walentyna Marcinowicz, fot. organizatorzy

Rozpoczynają się warsztaty pieśni podlaskich, współorganizowanych
przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach 4. edycji programu „Szkoła
mistrzów tradycji”.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.
Warsztaty odbędą się w terminie od kwietnia do listopada 2014 roku w
miejscowościach Gorodzisko, Narew, Krasna Wieś, Malinniki, Orla oraz w
Białymstoku i w skansenie w Koźlikach, a poprowadzą je Anna Tesluk,
Nadzieja Osiupiuk, Wiera Niczyporuk, Walentyna Marcinowicz i Julita
Charytoniuk.

Część pierwszą warsztatów, pt. Pieśni z Krasnej Wsi poprowadzi Walentyna Marcinowicz. Urodzona w 1944 r. mieszkanka Krasnej Wsi pochodzi z położonych
nieopodal Gredeli, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Jej babcia i
mama słynęły z pięknego śpiewania, od nich Pani Walentyna przejęła
repertuar. Jej dziadek grał na samodzielnie wykonanych trąbach z
wierzbowej kory. Walentyna Marcinowicz przez 10 lat śpiewała w
miejscowym zespole „Krasuni” oraz przez 7 lat w „Malinkach” z Malinnik. Z
„Malinkami” występowała na przeglądach, konkursach, brała udział w
odtwarzaniu obrzędów.

Obecnie śpiewa w zespole „Orlanie”. Czasem występuje w duecie z
Witalisem Sochą ze wsi Toporki. W 2012 roku duet brał udział w
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą, reprezentując białostocczyznę.

Pieśni w wykonaniu Walentyny Marcinowicz oraz Lidii Jurczuk z Krasnej
Wsi można usłyszeć na płycie „Ludowe pieśni religijne z Podlasia”.

W ramach warsztatów zaplanowane są cztery spotkania ze śpiewaczką
oraz jedno podsumowujące z Julitą Charytoniuk – moderatorką warsztatów.
Na zakończenie odbędzie się wspólny występ uczestników zajęć ze
śpiewaczką. Spotkania warsztatowe odbędą się w Krasnej Wsi lub skansenie
w Koźlikach.

Terminy i tematyka pierwszej tury warsztatów:

  • 7 kwietnia, od godz. 16.30 – pieśni wielkopostne i kolędy (Krasna Wieś)
  • 15 kwietnia, od godz. 16.30 – pieśni wielkopostne i pogrzebowe (Krasna Wieś)
  • Spotkania majowe – pieśni liryczne, weselne, pieczenie korowaja (miejsce do ustalenia)
  • 22 maja – występ w skansenie w Koźlikach

Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w co najmniej dwóch spotkaniach z Walentyną Marcinowicz.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com