XXXIX edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do zgłaszania kandydatur do
ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury
ludowej”.

Nagroda pod patronatem Oskara Kolberga, uznawana za najważniejsze w Polsce wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej, honoruje współczesne dokonania artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną w zakresie wielu dziedzin.

Przyznawana jest w następujących kategoriach: Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny; Pisarstwo ludowe; Kapele; Zespoły folklorystyczne; Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej; Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej.

Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. Oskara Kolberga i fundatorem wyróżnień jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody finansują również Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Procedurę konkursu realizują Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i Fundacja „Cepelia” przy zaangażowaniu Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze. 

Prosimy o nadsyłanie wniosków (w formie załączonej ankiety i materiałów uzupełniających określonych w regulaminie) do 15 maja 2014 roku na adres Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11,  26 – 400 Przysucha, tel./fax (0 48) 675 22 48; e-mail: muzeumok@muzeum-radom.pl.

Więcej informacji: www.muzeum-radom.pl, www.nck.pl.

TESTTT