Świątki, grajkowie, demony

„Świątki, grajkowie, demony” to tytuł wystawy, która prezentuje kolekcję współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.Ekspozycję można będzie oglądać w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Otwarcie 15 kwietnia.

Wystawa jest prezentacją wyboru z kolekcji współczesnej plastyki nieprofesjonalnej zgromadzonej w Oddziale Muzeum – Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Do wystawy wytypowano 160 rzeźb w drewnie z liczącej 400 prac kolekcji. Są dziełem ponad 30. rzeźbiarzy z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Tematyka i formy rzeźb nawiązują do dawnego świątkarstwa – jako reminiscencje przydrożnych krzyży, kapliczek i figur świętych, kultu cudownych wizerunków maryjnych i świętych, zwyczajów ludowo-religijnych, a także wystrojów i sztuki kościelnej, z których też czerpali wzory dawni świątkarze.

Szczególne miejsce, tak dawniej, jak i dziś, zajmuje w rzeźbiarstwie tematyka pasyjna. Inna grupa tematów to życie dawnych mieszkańców wsi: prace rolnicze, dawne rzemiosła, zwyczaje i obrzędy, portrety ludzi z wiejskich społeczności, wierzenia, legendy, lokalna historia, folklor i demonologia a także barwne – realistyczne i fantazyjne  figurki ptaków.

Na wystawie można będzie podziwiać rzeźby takich twórców jak Zdzisław Staszak i Piotr Staszak z Brudzewa, Piotr Woliński z Kcyni,, Tadeusz Flak z Pamiątkowa, Jerzy Sowijak z Bukówca Górnego, Bogdan Osuch z Jarocina, Bronisław Suchy ze Starej Wiśniewki, Teodor Kupś z Trzemeszna, Ludwik Oleksy  z Zielonej Góry i wielu innych.

Towarzyszyć jej będą prezentacje materiałów fotograficznych i projekcje filmów przybliżających sylwetki rzeźbiarzy, ich pracownie i działania, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wystawa czynna  będzie do 15 października 2014 r.

Scenariusz wystawy – Marta Romanow-Kujawa, oprawa plastyczna – Wojciech Kujawa, kurator wystawy – Teresa Krysztofiak.

Patronat –  Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Patronat honorowy – Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Patronet medialny KulturaLudowa.pl

TESTTT