Święto twórców ludowych czyli jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Historia powstania Stowarzyszenia ściśle związana jest z Lubelszczyzną i Lublinem. Tutaj w 1968 roku z inicjatywy lubelskich pisarzy i artystów ludowych, a także działaczy społeczno-kulturalnych powołano Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Podwalinę dla nowo powstałej organizacji stanowił zawiązany trzy lata wcześniej Międzywojewódzki Klub Pisarzy Ludowych w Lublinie.

Wśród założycieli Stowarzyszenia znaleźli się Bronisław Pietrak (kowal, poeta), Jan Pocek (poeta z Kalenia), Jan Nadolny, Władysław Kuchta (pisarz), Zygmunt Kupisz (pisarz), Józef Skura, Piotr Krzykawski, Walenty Kunysz, Antoni Pieper, Jadwiga Litwiniuk (po mężu Uniechowska), Stanisław Weremczuk, Adela Jabłońska, Józef Małek, Roman Rosiak, Włodzimierz Chećko, Aleksander Fijałkowski, Stanisław Szulc, Wacław Gutowski, Edward Bychawski.

W ciągu swojej 50 letniej historii STL podejmowało wiele inicjatyw i działań na rzecz kontynuacji i rozwoju autentycznej twórczości ludowej. Z naszą organizacją współpracowało wielu wybitnych naukowców, etnografów i specjalistów z zakresu sztuki ludowej.

Swój dorobek Stowarzyszenie zawdzięcza również oddziałom terenowym działających w 22 regionach kraju stanowiącym aktywną i dynamiczną strukturę terenową, opartą na bezinteresownej działalności lokalnych liderów. Oddziały są katalizatorami regionalnej aktywności kulturalnej, biorą udział w różnych przedsięwzięciach, imprezach okazjonalnych, inicjują wiele projektów.

Obecnie STL zrzesza ponad 2 tys. twórców ze wszystkich dyscyplin twórczości ludowej i niemal ze wszystkich regionów Polski.

Jubileuszowe spotkanie z okazji 50-lecia Stowarzyszenia odbędzie się 17 października 2018 roku.

Program

12.00 – Uroczyste spotkanie twórców i zaproszonych gości / Trybunał Koronny, ul. Rynek 1
15.00 – Otwarcie wystawy jubileuszowej „Nieuczoną ręką wystrugane – rzeźby z kolekcji Tadeusza Kacalaka” / Galeria Sztuki Ludowej STL, ul. Grodzka 14
16.00 – Biesiada ludowa z okazji „Złotych Godów STL” / Restauracja Sielsko Anielsko, ul. Rynek 17

Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki wsparciu Miasta Lublin.