Muzyka Kurpiów Puszczy Białej na płycie CD

19 października 2018 r.  w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbędzie się promocja płyty „Muzyka Kurpiów Puszczy Białej”. Jest to pierwsze wydawnictwo poświęcone w całości folklorowi muzycznemu Białej Puszczy Kurpiowskiej. Patronat KulturaLudowa.pl

Utwory znajdujące się na płycie pochodzą z publikacji autorstwa Bonifacego Kozłowskiego – wieloletniego kierownika artystycznego i choreografa regionalnych zespołów działających na terenie Puszczy Białej. Zebrane i spisane przez niego pieśni i tańce kurpiowskie znaleźć można w jego książce „Folklor muzyczny i taneczny Puszczy Białej”, wydanej w 2004 r. przez Mazowiecki Instytut Kultury (ówczesny MCKiS).

Umieszczone na płycie utwory są prezentacją najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla regionu melodii, pieśni weselnych, zalotnych i miłosnych wykonywanych przez mieszkańców tej ziemi. Opracowanie muzyczne 28 utworów wykonał Witold Krukowski – muzyk, wybitny akordeonista, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” w Ostrołęce oraz znawca kultury kurpiowskiej. Dziękując mu za wielkie serce, jakie okazał naszemu projektowi, na płycie zamieściliśmy dwa utwory (bonusowe) z Zielonej Puszczy Kurpiowskiej zaaranżowane przez Marka Karwańskiego – „Nisko słonko” i „Zaświeć niesiądzu”.

Do realizacji projektu zaproszeni zostali muzycy z Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” z Ostrołęki – Aleksandra Kończyk (skrzypce), Witold Krukowski (akordeon), Adam Pachla (kontrabas) i Nikodem Wojtkiewicz (bębenek). Na płycie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali miłośnicy śpiewu i kultury kurpiowskiej – Julia Bielińska, Magdalena Izbicka, Krystyna Kuczyńska, Łukasz Szymański i Piotr Waleśkiewicz. Nad całością artystyczną przedsięwzięcia czuwał Janusz Pawlak – tancerz, choreograf, instruktor tańca ludowego, założyciel i kierownik zespołów pieśni i tańca, miłośnik regionu, a przede wszystkim pomysłodawca niniejszego wydawnictwa oraz autor wyboru utworów zamieszczonych na płycie.

Płyta została wydana w nakładzie 1000 egz. w ramach projektu pn. „Na kurpiowską nutę” realizowanego przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” w partnerstwie z Domem Polonii w Pułtusku, Muzeum Regionalnym w Pułtusku i Gminą Zatory. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

19 października 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbędzie się promocja płyty „Muzyka Kurpiów Puszczy Białej”. Jest to pierwsze wydawnictwo poświęcone w całości folklorowi muzycznemu Białej Puszczy Kurpiowskiej.