Sektor Przemysłu Ludowego – nowa atrakcja sądeckiego skansenu

Czynne drewniane budowle przemysłowe napędzane siłą wody: młyn, dwa tartaki i folusz, to nowe obiekty, które wzbogacą ofertę kulturalno-edukacyjną Sądeckiego Parku Etnograficznego.

Podczas otwarcia Sektora Przemysłu Ludowego Leszek Zegzda z zarządu województwa uhonorował Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski osoby szczególnie zasłużone dla funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Pomiędzy sektorami pogórzańskim i kolonistów niemieckich w nowo powstałym Sektorze Przemysłu Ludowego stanęły unikalne obiekty – przeniesione ze swoich pierwotnych lokalizacji i pieczołowicie odtworzone: tartaki z Młodowa i Zasadnego, folusz z Krościenka-Kątów oraz młyn wodny z Kamienicy.

„Skansen i Miasteczko Galicyjskie na stałe wpisały się w krajobraz Nowego Sącza. Są tożsame z naszą wspólnotą. Ten skansen – owoc prawie pięćdziesięcioletniej pracy – jest przepiękny. Chwała tym, którzy kiedyś o takim przedsięwzięciu pomyśleli. Mamy także dużą satysfakcję, że zyskujemy coraz więcej nowych, atrakcyjnych przestrzeni. Dziś świętujemy kolejną niezwykle ważną, dodatkową przestrzeń, która pokazuje nasze życie, naszą tożsamość, nasze korzenie i utrzymuje to, co w naszej tradycji jest godne utrwalenia. Nowe budowle niezwykle ubogacają to miejsce” – mówił podczas otwarcia Sektora Przemysłu Ludowego Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Zwiedzający skansen Sądeczanie oraz turyści mieli niepowtarzalną okazję być świadkami uruchomienia młyna, folusza oraz tartaków. Przy dźwiękach Muzyki Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem, Kapeli Gorce z Kamienicy oraz kapeli zespołu Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju, mogli także obejrzeć pokazy folowania sukna, przecierania drewna, prac młynarskich czy pracy tracza.

skansenova-nowy-sacz2

„Zwieńczenie dzieła to okazja, by w sposób szczególny podziękować osobom zasłużonym dla funkcjonowania sądeckiego Muzeum. Dzięki waszej pasji, waszym pomysłom i entuzjazmowi coraz lepiej poznajemy życie codzienne przodków, tym samym wzmacniając poczucie naszej tożsamości” – zaznaczył Leszek Zegzda, informując o przyznanych przez samorząd regionalny odznaczeniach.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego złotymi Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski zostali wyróżnieni: Anna Bomba i Zygmunt Lewczuk, a srebrnymi: Jolanta Jarocka – Bieniek, Maria Teresa Maszczak, Barbara Węglarz, Sławomir Czop, Jan Kociołek, Wojciech Śliwiński oraz Marek Wcześny. W podziękowaniu za profesjonalną i wieloletnią pracę na rzecz wzbogacania życia kulturalnego Małopolski i jej mieszkańców Medale „Polonia Minor” otrzymali: Piotr Gruca, Czesław Wideł oraz Tadeusz Kucharski.

Sektor Przemysłu Ludowego powstał w ramach projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego