Święta Bożego Narodzenia z Kurpiami

Za stroną gminy Kadzidło: Dziennikarze Radia Euro przygotowują audycję o twórcach i artystach kurpiowskich. Reportaż mówiący m.in. o bogatych zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, potrawach świątecznych, muzyce, pieśni i tańcu z tego regionu będzie można wysłuchać w dniu 25 grudnia o godz.17.00 w Radiu Euro. Szczegóły: www.kadzidlo.pl

TESTTT