Janów Lubelski. “Kultura ludowa powiatu janowskiego“ – sesja naukowa

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zapraszają na sesję naukową “Kultura ludowa powiatu janowskiego”

Kultura ludowa powiatu janowskiego

Sesja stanowi podsumowanie pięciu terenowych obozów badawczych
Zakładu Kultury Polskiej UMCS w powiecie janowskim

12 grudnia (piątek) 2008 r., godz. 10.00
Janów Lubelski
sala kameralna Janowskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 3)

Wystąpienia:

mgr Barbara Nazarewicz (Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim), Z dziejów osadnictwa ziemi janowskiej

mgr Agnieszka Kościuk (UMCS) i mgr Mariola Tymochowicz (UMCS), Badania Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS nad kulturą ludową powiatu janowskiego na Lubelszczyźnie w latach 2000–2008

prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS), O pojęciu i rodzajach kolęd polskich

dr Katarzyna Smyk (UMCS), Choinka na południowo-zachodniej Lubelszczyźnie

Małgorzata Kiełbus, Symbolika potraw wigilijnych na przykładzie wsi Kocudza

mgr Mariola Tymochowicz (UMCS), Krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie janowskim

mgr Agnieszka Trytek (Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim), Współpraca z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim w ramach realizacji edukacyjnej ścieżki regionalnej

Olga Głowala, Sylwetka i repertuar skrzypka ludowego Stanisława Głaza z Dzwoli

Sesji będzie towarzyszyła prezentacja projektu artystyczno-edukacyjnego Zbigniewa Butryna
„Szkoła suki biłgorajskiej”
,
poświeconego wiedzy o tym tradycyjnym instrumencie oraz technice gry na nim.

Sesję zakończy
koncert muzyki i pieśni tradycyjnej
okolic Janowa Lubelskiego

w wykonaniu zespołu „In Crudo” – grupy muzyków skupionych wokół janowskich artystów ludowych
– śpiewaka Stanisława Fijałkowskiego z Chrzanowa
i Stanisława Głaza z Dzwoli.

TESTTT