Staromodni – „Stare” i „nowe” w muzyce współczesnej

staromodni.pl

staromodni.pl

„Analogicznie” – słuchowisko dźwiękowe – 15 czerwca 2011, godz. 18.00 – Podziemia, Rynek Starego Miasta, Lublin. 

Udział biorą: 

  • Sebastian Buczek
  • Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej
  • Genius Loci

Słuchowisko jest rodzajem kolażu dźwiękowego, zbudowanego poprzez
wykorzystanie nagrań tradycyjnej muzyki instrumentalnej i wypowiedzi
jej wykonawców (oraz muzyki tworzonej na żywo), połączonych z
nagraniami Sebastiana Buczka, wykonanymi z użyciem materiałów i
narzędzi, jakie stosowano do czasu wprowadzenia analogowych i cyfrowych
technik zapisu dźwięku. 

Idea tego wspólnego działania dźwiękowo – muzycznego mówi o tym, że
nasze praktyki i poszukiwania – mimo odmiennych inspiracji i stylistyk
– są analogiczne wobec siebie, opierają się na badaniu i kreowaniu
brzmienia i próbach wpisania go w najdoskonalszą z aktualnie dostępnych
formę muzyczną i przestrzeń dźwiękową. Chodzi także o sytuację
spotkania odmiennych stylistyk i odpowiedź na pytanie, na ile i na
jakiej płaszczyźnie jest ono możliwe. 

Na spektakl wchodzimy dzięki bezpłatnej wejściówce, którą można otrzymać kontaktując się z nami mailowo:
staromodni@staromodni.pl. Wymóg ten jest spowodowany specyfiką miejsca, dlatego możemy zaprosić tylko 25 osób.

Prosimy o zabranie odpowiedniego stroju (temp. poniżej 15 stopni), czas trwania: max. 40 min.

Spotykamy się o godz. 17.50 na Placu Ku Farze przy ruinach.

Po tym wydarzeniu już wszystkich zapraszamy na:

Pograjka – zabawa taneczna w starym stylu godz. 20.00, Pub – Restauracja „Stara Drukarnia”, ul. Grodzka 16, Lublin.

Bilety: 4.99 PLN. Dla przyjaciół i dobroczyńców wstęp bezpłatny.

* * *
Staromodni – „Stare” i „nowe” w muzyce współczesnej

– jest zamierzeniem artystyczno – edukacyjnym, opartym na wymianie
doświadczeń muzycznych między muzykami tradycyjnymi a przedstawicielami
nurtów eksperymentalnych w muzyce współczesnej, połączonej z zajęciami
edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali praktycy i wykonawcy
muzyki tradycyjnej i współczesnej oraz sztuki wizualnej, którzy podczas
kilkudniowych wizyt studyjnych w Lublinie będą dzielić się swoja wiedzą
i umiejętnościami z Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej oraz
zaproszonymi gośćmi i przyjaciółmi.

„Staromodni” to kontynuacja i rozwinięcie ubiegłorocznego projektu
pt. „Muzyka trzech pokoleń. Tradycje muzyki instrumentalnej na
Lubelszczyźnie”, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu przez UM Lublin.
Jest tez działaniem pilotażowym kilkuletniego projektu o tej samej
tematyce, którego głównym założeniem i celem jest popularyzacja szeroko
rozumianej poza – formalnej edukacji muzycznej w oparciu o źródła i
inspiracje całego spektrum zjawisk i trendów w muzyce i kulturze
współczesnej, przede wszystkim o bogactwo muzyki i kultury polskiej wsi.

Informacje o artystach i projekcie „Staromodni”, którego częścią jest to wydarzenie, dostępne na stronie www.staromodni.pl