Inauguracja Alei „Gwiozd Łowickich”

Swoje gwiazdy mają aktorzy, muzycy, filmowcy, sportowcy, ludzie filmu kina i kultury, nadszedł czas, aby swoje gwiazdy mieli również twórcy ludowi. 12 czerwca 2011 r., w Łowiczu na Starym Rynku odbędzie się odsłonięcie jedynej w swoim rodzaju Alei „Gwiozd Łowickich”.

W centralnym punkcie miasta na Starym Rynku wmurowane zostaną tablice ze szkła hartowanego z wycinanką łowicką "gwiozdą".

W taki oto sposób Łowicz pragnie uhonorować twórców ludowych propagujących sztukę ludową i pielęgnujących regionalne dziedzictwo kulturowe.

Na początek w alei znajdą się nazwiska trzech twórców ludowych zasłużonych dla Łowicza i Ziemi Łowickiej: Janusza Kaźmierczaka, znakomitego muzyka ludowego, kawalera odznaki "Gloria Artis" oraz Wandy i Juliana Brzozowskich, założycieli Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich w Sromowie.

Około godz. 18.00 nastąpi przemarsz korowodu składającego się z licznie przybyłych na uroczystość grup folklorystycznych z całej Polski, który przejdzie ulicami Podrzeczną i Floriana do muszli koncertowej w parku Błonia Bohaterów Września 1939r. Tam, o godz. 18.30 rozpocznie się benefis Janusza Kaźmierczaka.

Benefis będzie częścią wielkiej imprezy ludowej – Jarmarku Łowickiego, którego inauguracja odbędzie się dzień wcześniej 11 czerwca 2011 r. o godz. 16.00, na scenie muszli koncertowej.

W trakcie trwania X Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych "O Łowicki Pasiak", obok różnych wystawców, stoiska rozstawią twórcy ludowi prezentując swoje rękodzieło. Każdy będzie miał wyjątkową okazję do poznania tajników rękodzieła ludowego, a także spróbować swoich sił w wykonywaniu tej niełatwej sztuki użytkowej.

Honorowy Patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Organizatorami są: Urząd Miejski w Łowiczu, Honorowy Komitet Organizacyjny benefisu Janusza Kaźmierczaka i Łowicki Ośrodek Kultury. Współorganizatorami Starostwo Powiatu Łowickiego. Partnerzy: Fundacja "Cepelia", Stowarzyszenie Twórców Ludowych o/Łowicz, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oddział Łowicz.

Po raz pierwszy, dzięki dotacjom z UE prowadzone będą również warsztaty ludowe.

„Gwiozda Łowicko” przyznawana będzie co roku, po jednej z w dwóch kategorii: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej.

Twórcy ludowi uhonorowani będą za szczególne osiągnięcia m.in. w dziedzinach: rzeźby, rzeźby w glinie, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, tańca i muzyki. Prezentowane na hartowanym szkle "Gwiozdy Łowickie" wykonała twórczyni Danuta Wojda.

TESTTT