Śląski garnek wartości. O etnokuchni, etnometodzie i etnohoryzontach nowoczesności [recenzja]

Książka Anny Lerch-Wójcik, zatytułowana jako Pełny bonclok. Tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia Zdroju, powstawała formalnie w latach 2008-2018, a nieformalnie pisała ją życiem codziennym i świątecznym śląska biografia prywatna, wrażliwej na kontakt kulturowy, świadomej siebie antropolożki.

Czytaj artykuł:

Śląski garnek wartości. O etnokuchni, etnometodzie i etnohoryzontach nowoczesności