Konkurs Stara Tradycja 2019

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata zaprasza do udziału w konkursie Stara Tradycja 2019. Celem konkursu jest promowanie młodych instrumentalistów i śpiewaków – kontynuatorów muzyki polskiej wsi – oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze. Zgłoszenia do 26 lutego 2019.

Nagroda w konkursie to występ na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 23 kwietnia w Warszawie. Organizatorzy przewidują również nagrodę publiczności.

Konkurs adresowany jest do młodych instrumentalistów, śpiewaków oraz kapel, które czerpią ze źródeł polskiej muzyki ludowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz oraz przesłać 3 utwory konkursowe (regulamin i formularz poniżej). Laureatów wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa muzycznego.

Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 26 lutego 2019. Ogłoszenie laureatów nastąpi 19 marca 2019.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

* Zdjęcie na górze: Syn i ojciec – Bartłomiej i Jacek Bursa, fot. M. Cieszewski