Ukazała się monografia kultury ludowej Górali Żywieckich

„Kultura ludowa Górali Żywieckich” pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek, jest ósmym tomem serii wydawniczej „Kultura ludowa Górali” wydawanej przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w ramach Biblioteki Górskiej.

Najnowsza publikacja dokumentuje tradycyjną kulturę Żywiecczyzny ukazując ją w szerokiej gamie aspektów od gospodarki, budownictwa, pożywienia, ubiorów, zwyczajów i obrzędów, wierzeń i medycyny, po sztukę i folklor.

Książka zawiera 23 rozdziały napisane przez 18 autorów specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy. Oprócz informacji dokumentujących życie górali żywieckich, są również te dotyczące mieszczan żywieckich.

Spis treści:

Piotr Krzywda. Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Żywieckich
Barbara Rosiek. Górale Żywieccy jako grupa etnograficzna
Sabina Haczek. Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa
Teresa Kurzyk, Marek Zachariasz. Tradycyjne użytkowanie lasu, flisactwo, rzemiosło i przemysł wiejski
Barbara Rosiek. Tradycje pasterskie
Sabina Haczek. Tradycyjne wyposażenie wnętrza domu
Teresa Kurzyk. Budownictwo sakralne
Teresa Kurzyk. Budownictwo drewniane
Dorota Firlej, Barbara Rosiek. Strój
Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko. Sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne
Katarzyna Jaworska. Tradycje rzemieślnicze Żywca
Małgorzata Oleszkiewicz. Zabawkarstwo
Krystyna Reinfuss-Janusz. Pożywienie
Katarzyna Ceklarz. Medycyna ludowa
Sabina Haczek. Demonologia, wierzenia, kosmologia
Barbara Rosiek. Zwyczaje i obrzędy doroczne
Barbara Rosiek. Obrzędy rodzinne
Jan Brodka. Folklor muzyczny
Krystyna Kwaśniewska. Taniec
Damian Widzyk. Zbójnictwo
Kazimiera Koim, Małgorzata Słonka. Ruch folklorystyczny
Dorota Firlej, Teresa Kurzyk. Muzealnictwo
Weronika Kasperek, Karolina Komuniecka. Górale Żywieccy w piśmiennictwie
Bibliografia
Indeks

Dotychczas w serii ukazały się:

Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska, Karków 2016
Kultura Ludowa Górali Kliszczackich, Karków 2015
Kultura ludowa Górali Pienińskich, Kraków 2014
Kultura ludowa Górali Zagórzańskich, Kraków, 2014
Kultura Ludowa Górali Orawskich, Kraków 2011
Kultura Ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010

* * *
Kultura ludowa Górali Żywieckich
Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek
ISBN 978-83-62473-94-6