Nowe otwarcie Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu wraca na turystyczną mapę Województwa Małopolskiego! W piątek (1 lutego), po ponad rocznej przerwie związanej z modernizacją, to miejsce ponownie zostało udostępnione zwiedzającym.

Remont jednego z najpopularniejszych turystycznych miejsc w subregionie tarnowskim odbył się w ramach wojewódzkiego projektu modernizacyjnego „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. O tym projekcie pisaliśmy w artykule Małopolskie skanseny jak malowane.

Dzięki niemu wszystkie budynki Zagrody Felicji Curyłowej zostały odrestaurowane i zakonserwowane. W ramach prac odnowiono także znajdująca się tam stodołę, która teraz będzie zagospodarowana na część edukacyjną.

Zagroda zyskała także nowy obiekt – zabytkową chatę Stefanii Łączyńskiej, innej nieżyjącej już malarki. Udało się również wykorzystać oryginalną maluturę z jej domu – fragmenty zachowanych ścian z zalipiańskimi kwiatami autorstwa malarki zabezpieczono w specjalnie do tego przygotowanych gablotach. Dom artystki wyposażony został także w tradycyjne i zabytkowe sprzęty gospodarstwa domowego. Na terenie zagrody już wiosną pojawi się ogródek warzywny.

Całość prac rozpoczętych w sierpniu 2017 r., zakończyła się w listopadzie 2018 r. Efektem tych działań jest powstanie w Zalipiu miniskansenu, składającego się z trzech domów. Powiększono również teren, na którym się znajdują.

Nowe godziny otwarcia Muzeum: poniedziałek – nieczynne, wtorek, środa, piątek, sobota – 8:00-16:00, czwartek, niedziela – 09:00-17:00. Ceny biletów: 8 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 16 zł (rodzinny), 3 zł (bilet socjalny). W dniach 1-3 lutego zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Zagrody!

Uroczyste otwarcie Zagrody odbędzie się w ramach kolejnej edycji konkursu „Malowana chata” w czerwcu br.

Wartość samych prac budowlanych przekroczyła kwotę 1,1 mln. złotych, z czego dotacja z Funduszy Unijnych wyniosła ok. 760 tys. złotych, wkład Urzędu Marszałkowskiego WM wyniósł ponad 120 tys. zł. Wkład własny Muzeum Okręgowego w Tarnowie to blisko 220 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

* Zdjęcie główne: Obiekt w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu, ot. Beata Gryz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie (www.malopolska.pl)