Ruszyła cyfrowa baza twórców ludowych województwa podlaskiego pn. „E–Tradycja”

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku udostępnił cyfrową bazę twórców ludowych – przedstawicieli ginących już rzemiosł i sztuki ludowej z województwa podlaskiego.

Zanim to jednak nastąpiło, był długi etap gromadzenia informacji o pracy twórców, ich ofercie i wytworach. W tym celu zespół PIK przemierzał podlaskie wsie i miasteczka, aby rozmawiać, notować, robić dokumentację fotograficzną i filmową, wszystko po to, by jesienią tego roku upowszechnić zgromadzone treści na specjalnie utworzonej podstronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Pomysł zrodził się z potrzeby, od wielu lat bowiem Podlaski Instytut Kultury otrzymywał prośby o informacje na temat tradycyjnych rzemiosł w regionie – czynnych garncarzy, kowali, plecionkarzy, działających pracowni tkackich, możliwości skorzystania z warsztatów tradycyjnego rzemiosła, udziału w pokazach. Kierowali je zarówno turyści, którzy planowali pobyt w województwie podlaskim, organizatorzy dużych imprez ludowych z całego kraju, nauczyciele przygotowujący lekcje wyjazdowe z zakresu edukacji regionalnej, czy wreszcie studenci antropologii kultury zbierający dane do prac badawczych.

Cyfrowa baza obejmuje 12 dziedzin i 40 aktualnie pracujących twórców, a to dopiero początek. Pomimo trudnego czasu pandemii to wynik odbytych 17 wyjazdów do 28 miejscowości w 23 gminach województwa podlaskiego.

E-baza jest prosta i atrakcyjna pod względem wizualnym, działa na zasadzie rozbudowanego systemu wyszukiwania według wskazanych kategorii (np. dziedziny twórczości, lokalizacji, nazwiska twórcy) z czytelnym i przejrzystym prezentowaniem wyników, wraz ze wskazaniem lokalizacji na interaktywnej mapie województwa podlaskiego.

Strona zawiera:

– opracowane sylwetki 40 rzemieślników i twórców ludowych, opis ich pracy, umiejętności i wytworów, jak również dane kontaktowe, ofertę (warsztatową, pokazową, wystawienniczą) wraz z dokumentacją fotograficzną prac i audiowizualną (krótkie formy filmowe),

– piękny i wartościowy film dokumentalny o walorach edukacyjnych, pn. „Twórcy ludowi Podlasia”,który w atrakcyjny sposób upowszechnia tradycyjne rzemiosła regionu, prezentując osiem sztandarowych sylwetek twórców,

– mapkę interaktywną województwa podlaskiego z lokalizacją twórców,

– informację o wystawie Mobilna wizytówka, promującej bazę  „E-tradycja”. „Mobilna wizytówka” z  założenia  ma krążyć po całym regionie jako wizytówka ginących rzemiosł i twórców ludowych.  Mogą ją bezpłatnie wypożyczyć gminne ośrodki kultury, szkoły i stowarzyszenia, jeśli tylko chcą i mają odpowiednie miejsce do ekspozycji. Zainteresowanie jest ogromne. Wystawa składa się z 40 plakatów, gdzie prócz grafiki pojawia się informacja dotycząca sylwetki twórcy ludowego. Każdy z plakatów jest opatrzony kodem QR, który odsyła bezpośrednio na stronę konkretnej osoby w bazie E-tradycja. Wystawę obejrzeli dotychczas mieszkańcy: Białegostoku oraz  3 turystycznych miejscowości woj. podlaskiego: Supraśla, Tykocina i Siemiatycz, /zamiast Kruszynian, które znalazły się w strefie stanu wyjątkowego/. W tym roku trafi jeszcze do Wasilkowa.

Podlaska baza twórców ludowych „E -Tradycja”, wystawa w Białymstoku

Dodatkowo zostały stworzone pakiety tradycyjnych wizytówek twórców ludowych. Kompletny wizytownik osób figurujących w bazie został rozdystrybuowany do placówek kultury, punktów informacji turystycznej i wśród osób zainteresowanych.

Strona będzie stale rozbudowywana. W 2022 do bazy trafi 30 kolejnych twórców. Już  teraz zgłaszają się chętni, którzy chcą by ich profil znalazł się w na portalu E-tradycja.  To szansa dla twórców i ogromne ułatwienie dla wszystkich poszukujących informacji o tradycyjnym rzemiośle i sztuce ludowej w województwie podlaskim.

www.e-tradycja.pikpodlaskie.pl

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.