Konkurs „Korzenie i skrzydła” dla magistrów, doktorantów i ich promotorów

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń! Termin mija 31 grudnia! Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs jest skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym – do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych.

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

W Konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2018–2021. Mogą być one zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Komisja konkursowa będzie oceniała wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Radio.

Zgłoszenia  do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji na: www.nikidw.edu.pl